Ατμοσφ. Πίεση Cottrell Wharf (historical)

Ο Καιρός μου