Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+21°
+25°
+24
55%
8,6
74,5
+20°
+24°
+21
59%
8,0
93,4
+33°
+39°
+32
83%
0,0
0,0
+21°
+27°
64%
8,9
75,2
+24°
+29°
+26
90%
2,3
10,2
+28°
+31°
+29
70%
16,7
180,9
+27°
+31°
+29
43%
22,6
398,5
+23°
+29°
+20
76%
1,5
9,4
+24°
+31°
+28
87%
3,8
11,3
+22°
+28°
+28
87%
4,3
15,8
+20°
+24°
+22
72%
6,4
44,0
+15°
+19°
38%
11,4
55,9
+16°
+20°
47%
11,9
55,9
+19°
+23°
+22
60%
6,7
65,2
+25°
+31°
+28
88%
4,5
17,2
+22°
+27°
+19
69%
5,8
26,1
+17°
+22°
51%
8,9
40,3
+17°
+22°
+14
74%
1,6
6,6
+15°
+21°
+18
62%
10,0
59,3
+21°
+26°
+21
67%
4,4
22,5
+14°
+19°
41%
13,1
45,2
+21°
+27°
66%
6,8
27,4
+19°
+24°
+22
52%
9,0
71,7
+25°
+31°
+27
83%
1,3
3,6
+22°
+26°
+24
78%
1,4
19,9
+24°
+30°
+25
90%
4,0
17,4
+29°
+34°
+28
90%
0,1
0,1
+18°
+23°
+22
58%
4,5
33,9
+27°
+31°
+29
45%
21,8
355,4
+28°
+31°
49%
13,7
228,1
+27°
+31°
46%
18,3
195,0
+20°
+26°
64%
6,9
42,4
+23°
+27°
+25
32%
19,3
184,5
+28°
+33°
+28
82%
3,3
14,8
+18°
+26°
82%
4,4
10,8
+12°
+16°
+12
49%
10,3
60,0
+22°
+28°
+22
67%
4,4
13,8
+21°
+24°
+24
64%
3,6
19,6
+21°
+26°
+25
64%
7,4
53,8
+14°
+18°
+17
36%
15,6
75,0
+14°
+20°
42%
11,4
43,2
+11°
+14°
36%
16,3
94,1
+20°
+24°
+23
58%
9,2
71,5
+21°
+25°
+21
40%
11,5
96,4
+28°
+32°
+29
50%
14,7
236,9
+17°
+23°
36%
16,2
109,1
+27°
+31°
+29
83%
12,6
174,4
+28°
+31°
+29
70%
16,8
186,1
+23°
+26°
+23
64%
1,0
8,9
+22°
+26°
+23
64%
1,5
11,0