Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+13°
+17°
+17
49%
11,1
59,6
+8°
+12°
+13
50%
10,3
103,8
+24°
+31°
+28
86%
0,1
2,1
+12°
+17°
43%
14,8
116,1
+16°
+20°
+21
60%
8,3
99,2
+23°
+27°
+27
68%
9,0
80,1
+27°
+31°
+29
56%
16,0
187,4
+17°
+22°
+17
69%
3,8
50,9
+15°
+20°
+22
60%
7,7
123,8
+13°
+18°
+22
60%
8,8
127,5
+12°
+15°
+15
50%
13,7
97,1
+7°
+10°
25%
14,9
60,1
+7°
+10°
28%
15,6
58,2
+11°
+14°
+17
51%
9,3
101,0
+16°
+21°
+22
61%
8,6
154,1
+15°
+18°
+17
52%
13,0
111,9
+5°
+8°
24%
12,4
56,7
+13°
+17°
+13
57%
8,4
89,5
+20°
+24°
+20
56%
12,0
99,5
+13°
+17°
+17
53%
11,7
118,0
+5°
+7°
20%
14,3
48,4
+9°
+14°
48%
12,4
55,0
+8°
+12°
+15
31%
10,4
90,3
+17°
+22°
+22
68%
6,0
54,2
+15°
+18°
+20
50%
9,4
80,3
+14°
+19°
+21
59%
9,3
134,1
+21°
+26°
+26
85%
0,5
1,5
+8°
+12°
+13
35%
7,0
54,7
+27°
+30°
+29
53%
17,2
251,6
+22°
+25°
43%
7,6
57,9
+27°
+31°
42%
24,8
284,3
+5°
+10°
64%
4,4
6,8
+12°
+17°
+19
46%
12,3
85,2
+29°
+34°
+31
67%
6,2
128,7
+25°
+33°
75%
5,9
27,0
+16°
+22°
+16
52%
10,3
60,3
+14°
+18°
+17
56%
11,6
71,5
+16°
+19°
+22
57%
7,6
83,8
+13°
+17°
+19
54%
12,4
61,7
+6°
+9°
+11
21%
19,6
88,3
+4°
+7°
20%
13,5
34,1
+0°
+3°
21%
17,4
79,8
+9°
+13°
+16
31%
12,8
81,6
+23°
+27°
+23
41%
19,4
158,7
+25°
+29°
+28
57%
8,2
107,4
+14°
+23°
49%
3,6
15,1
+24°
+28°
+27
62%
8,7
75,8
+23°
+27°
+27
67%
9,1
84,3
+20°
+23°
+22
60%
3,2
31,4
+18°
+21°
+22
60%
4,0
42,2