Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+10°
+14°
+13
51%
11,5
34,6
+0°
+4°
+4
56%
9,6
79,3
+20°
+25°
+22
72%
3,7
34,2
+9°
+14°
44%
12,6
74,2
+11°
+15°
+17
53%
11,8
129,1
+20°
+24°
+25
68%
6,3
56,9
+28°
+33°
+29
78%
3,2
26,7
+15°
+21°
+15
71%
5,3
79,2
+10°
+14°
+17
53%
11,4
150,4
+8°
+13°
+17
54%
12,2
135,8
+6°
+9°
+8
52%
15,6
75,3
+4°
+7°
24%
12,1
38,4
+5°
+8°
31%
14,1
45,5
+8°
+11°
+13
50%
9,0
78,6
+11°
+16°
+17
55%
12,5
166,4
+12°
+16°
+15
50%
14,0
110,4
+2°
+5°
29%
10,8
33,8
+12°
+16°
+12
68%
9,1
91,1
+23°
+26°
+23
52%
12,0
142,4
+10°
+15°
+15
52%
12,5
90,5
+1°
+3°
26%
12,4
34,4
+7°
+12°
49%
13,3
44,4
+5°
+9°
+9
37%
8,7
58,4
+12°
+16°
+16
57%
10,0
66,5
+10°
+14°
+15
43%
12,3
118,2
+10°
+14°
+17
54%
12,5
162,7
+16°
+21°
+22
82%
0,6
1,9
+2°
+5°
+6
30%
7,3
44,4
+28°
+33°
+29
77%
3,1
23,8
+18°
+20°
17%
11,9
28,3
+27°
+32°
57%
14,7
139,0
-2°
+4°
64%
2,9
4,2
+6°
+10°
+13
50%
11,2
58,9
+28°
+32°
+30
47%
11,8
329,8
+27°
+35°
74%
7,5
37,6
+20°
+26°
+20
60%
8,9
46,0
+11°
+16°
+15
54%
12,3
58,9
+14°
+17°
+19
59%
6,5
66,6
+9°
+14°
+14
56%
12,3
39,1
+3°
+5°
+5
26%
12,6
45,7
+0°
+4°
26%
12,3
23,2
-5°
-1°
26%
13,7
40,5
+6°
+9°
+11
35%
10,8
47,0
+26°
+30°
+25
52%
15,8
185,9
+24°
+29°
+26
60%
5,5
57,0
+14°
+24°
61%
1,3
4,4
+22°
+26°
+25
62%
6,8
53,4
+20°
+24°
+25
68%
6,4
58,5
+17°
+20°
+19
63%
2,6
28,6
+16°
+19°
+19
62%
3,3
36,4