Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+17°
+21°
+21
53%
10,6
85,8
+14°
+18°
+17
61%
7,6
82,9
+29°
+36°
+31
85%
0,0
0,0
+17°
+22°
57%
12,0
96,6
+20°
+24°
+24
72%
5,4
68,1
+26°
+29°
+28
72%
13,5
148,0
+27°
+31°
+29
49%
22,2
338,5
+20°
+26°
+19
73%
1,9
8,7
+20°
+26°
+25
70%
6,3
70,2
+18°
+23°
+25
72%
6,8
76,3
+16°
+19°
+19
58%
11,1
78,1
+11°
+15°
33%
12,7
60,1
+12°
+16°
39%
13,6
57,3
+16°
+19°
+20
57%
8,7
103,6
+21°
+27°
+25
72%
6,3
86,7
+19°
+23°
+18
61%
10,4
80,3
+12°
+16°
45%
8,4
40,5
+16°
+21°
+14
72%
3,8
35,0
+18°
+23°
+19
57%
11,1
88,2
+17°
+22°
+19
59%
9,3
66,6
+10°
+13°
34%
12,1
36,2
+15°
+21°
57%
10,7
47,9
+14°
+19°
+19
43%
10,5
74,4
+22°
+27°
+25
75%
3,8
29,3
+18°
+22°
+23
57%
5,8
87,7
+19°
+25°
+23
72%
6,4
77,6
+25°
+30°
+27
89%
0,5
1,7
+13°
+17°
+18
48%
4,9
40,6
+27°
+31°
+29
49%
21,9
324,5
+26°
+29°
47%
10,7
125,8
+27°
+32°
45%
22,3
271,5
+13°
+19°
65%
5,5
18,4
+18°
+21°
+21
38%
16,4
160,0
+29°
+34°
+30
77%
3,2
72,5
+22°
+31°
78%
5,6
23,1
+14°
+19°
+14
49%
12,1
67,6
+18°
+23°
+19
61%
9,2
48,5
+19°
+22°
+23
60%
6,8
51,9
+18°
+22°
+22
59%
11,6
85,9
+11°
+14°
+14
31%
16,6
82,3
+9°
+14°
36%
11,3
30,9
+6°
+9°
27%
17,3
92,3
+15°
+19°
+19
46%
11,2
73,6
+22°
+26°
+22
38%
17,5
129,1
+27°
+31°
+29
55%
13,5
213,6
+16°
+23°
45%
8,1
43,9
+26°
+30°
+28
80%
12,9
166,5
+26°
+29°
+28
72%
13,5
155,9
+22°
+25°
+23
63%
2,2
16,3
+21°
+24°
+23
62%
3,0
23,4