Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+10°
+14°
+15
49%
12,3
49,9
+2°
+6°
+9
48%
11,0
93,6
+21°
+26°
+25
77%
2,0
14,0
+9°
+13°
39%
14,2
96,4
+13°
+16°
+19
50%
13,7
167,8
+21°
+24°
+26
66%
6,4
44,9
+27°
+31°
+28
66%
8,4
65,6
+14°
+20°
+15
70%
4,6
52,7
+11°
+15°
+19
51%
12,5
235,8
+10°
+14°
+19
50%
13,7
186,7
+8°
+11°
+11
46%
17,1
127,5
+5°
+8°
18%
14,5
60,8
+5°
+7°
20%
16,1
54,6
+8°
+12°
+15
53%
8,3
77,6
+13°
+17°
+19
51%
13,7
241,3
+12°
+15°
+16
48%
13,8
107,7
+1°
+3°
19%
12,8
45,5
+10°
+14°
+12
53%
9,6
96,6
+22°
+26°
+21
54%
10,1
85,3
+10°
+14°
+16
52%
13,0
112,5
+1°
+3°
16%
15,8
52,7
+6°
+10°
42%
13,6
46,5
+4°
+7°
+13
27%
9,9
67,9
+13°
+18°
+19
56%
10,9
100,9
+12°
+15°
+18
42%
13,3
110,7
+11°
+15°
+19
50%
15,1
233,8
+17°
+22°
+25
79%
0,7
3,6
+4°
+7°
+9
26%
7,4
50,3
+27°
+31°
+28
63%
9,9
108,1
+19°
+22°
39%
5,2
18,9
+26°
+31°
43%
21,2
228,6
-2°
+3°
63%
1,5
2,2
+8°
+12°
+16
57%
9,0
44,6
+29°
+33°
+31
56%
10,1
241,0
+27°
+35°
75%
6,9
38,5
+18°
+24°
+18
53%
8,9
59,4
+11°
+15°
+16
54%
12,9
67,6
+14°
+17°
+21
54%
8,3
90,5
+10°
+14°
+16
50%
14,4
57,1
+4°
+6°
+8
16%
18,9
80,3
+0°
+3°
18%
13,9
25,9
-4°
+0°
17%
16,4
59,9
+5°
+8°
+14
28%
12,0
58,3
+24°
+28°
+24
39%
21,1
206,6
+24°
+29°
+27
57%
7,6
97,3
+13°
+22°
47%
2,3
5,7
+23°
+27°
+26
63%
6,7
54,2
+21°
+25°
+26
66%
6,5
48,9
+17°
+21°
+21
60%
3,7
32,9
+16°
+19°
+21
59%
4,5
44,2