Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+23°
+27°
+25
62%
8,1
52,6
+24°
+28°
+23
62%
9,2
101,6
+35°
+41°
+33
78%
0,0
0,0
+24°
+30°
70%
6,4
36,5
+26°
+31°
+27
96%
2,8
1,7
+28°
+31°
+29
71%
17,8
147,5
+28°
+31°
+29
47%
19,3
265,1
+24°
+30°
+20
83%
0,6
3,6
+27°
+33°
+29
91%
5,5
4,7
+25°
+31°
+29
90%
6,2
8,0
+23°
+27°
+24
76%
5,2
35,2
+17°
+22°
41%
11,5
56,0
+19°
+23°
51%
11,4
50,5
+22°
+26°
+24
68%
6,1
43,5
+27°
+33°
+29
91%
7,1
14,5
+23°
+28°
+19
80%
1,8
5,4
+21°
+26°
57%
10,6
52,5
+16°
+20°
+14
70%
0,8
1,9
+13°
+18°
+18
67%
10,0
89,5
+24°
+29°
+22
78%
2,5
8,1
+18°
+23°
47%
13,4
62,4
+24°
+32°
79%
4,2
12,3
+22°
+27°
+25
60%
10,5
82,7
+27°
+33°
+28
86%
1,6
1,6
+24°
+29°
+25
87%
0,5
2,1
+27°
+33°
+26
96%
5,9
6,8
+31°
+35°
+29
92%
0,1
0,3
+21°
+26°
+24
64%
4,5
36,4
+28°
+31°
+29
48%
18,8
246,2
+29°
+32°
44%
16,8
300,0
+27°
+32°
50%
15,5
153,1
+25°
+30°
55%
12,2
143,1
+27°
+31°
+26
44%
16,2
150,4
+26°
+32°
+26
87%
4,0
3,8
+14°
+22°
83%
4,1
12,0
+10°
+14°
+11
45%
10,2
62,8
+25°
+31°
+23
77%
2,7
3,7
+21°
+25°
+23
71%
1,3
5,1
+24°
+29°
+26
73%
5,3
23,9
+17°
+21°
+18
42%
13,7
70,0
+18°
+24°
48%
12,5
70,8
+15°
+20°
44%
16,4
91,4
+22°
+28°
+25
67%
8,9
65,7
+21°
+25°
+21
55%
9,1
76,1
+28°
+33°
+29
55%
12,7
145,7
+18°
+24°
40%
18,8
125,1
+28°
+32°
+29
65%
11,4
157,2
+28°
+32°
+29
71%
17,7
153,2
+23°
+27°
+23
71%
0,4
0,2
+23°
+26°
+23
70%
0,6
0,8