Βροχόπτωση Eskifjörður

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου