Ο καιρός σε Σέρρες

Πρόγνωση 15 ημερών Σέρρες

Μέγιστη θερμοκρασία ημέρας
Ελάχιστη θερμοκρασία ημέρας
Ημερήσια βροχόπτωση
Πιθανή απόκλιση
Πιθανή απόκλιση
Πιθανή απόκλιση

Αξιοπιστία πρόγνωσης

Ενημερώθηκε 6/6 1:12 π.μ. 01:12

Ο Καιρός μου

Τοποθεσία
Σήμερα
Αύριο
Πέμπτη

Ο καιρός τώρα

Η πιο ζεστή τοποθεσία: 03:00 Η πιο ζεστή τοποθεσία: 3:00 AM

Η πιο ζεστή τοποθεσία: <strong>03:00</strong>

Η πιο κρύα τοποθεσία: 03:00 Η πιο κρύα τοποθεσία: 3:00 AM

Η πιο κρύα τοποθεσία: <strong>03:00</strong>

Οι πιο ισχυροί άνεμοι: 03:00 Οι πιο ισχυροί άνεμοι: 3:00 AM

 • Kythira

  10,8 m/s 38,9 km/h 24,2 μίλια/ώρα

 • Chios Airport

  6,7 m/s 24,1 km/h 15 μίλια/ώρα

 • Tatoi

  6,7 m/s 24,1 km/h 15 μίλια/ώρα

 • Syros Airport

  6,69 m/s 24,1 km/h 15 μίλια/ώρα