Ατμοσφ. Πίεση Santa Cruz de Barahona

Ο Καιρός μου