Επιλέξτε περιοχή
Ιταλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ιταλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ιταλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+12°
+17°
43%
14,8
116,1
+8°
+12°
+15
31%
10,4
90,3
+9°
+13°
+16
31%
12,8
81,6
+7°
+11°
27%
13,5
109,1
+10°
+14°
33%
13,8
114,1
+12°
+16°
+19
44%
14,3
126,0
+8°
+11°
30%
12,9
98,3
+14°
+17°
+18
47%
13,4
115,1
+14°
+17°
+19
49%
10,5
80,7
+16°
+20°
+19
53%
9,6
61,2
+13°
+17°
+19
49%
10,6
81,4
+14°
+18°
+19
49%
10,4
79,2
+12°
+15°
+20
52%
11,0
66,8
+10°
+14°
+18
37%
13,5
121,4
+13°
+17°
+19
43%
14,7
144,5
+6°
+10°
35%
12,6
107,4
+13°
+16°
+19
44%
14,7
122,5
+10°
+14°
36%
14,1
104,2
+3°
+6°
+16
38%
12,1
85,9
+9°
+13°
+16
31%
13,0
88,9
+14°
+18°
+18
47%
13,3
112,5
+10°
+13°
+16
31%
13,1
89,5
+9°
+14°
38%
14,5
91,2
+9°
+13°
36%
14,3
90,0
+4°
+8°
36%
11,5
94,9
+0°
+3°
+16
41%
13,6
61,3
+12°
+16°
+19
43%
14,3
132,0
+6°
+10°
34%
13,1
117,4
+9°
+13°
36%
14,3
89,9
+9°
+13°
+16
31%
13,1
89,7
+6°
+9°
+18
39%
14,6
101,2
+9°
+13°
35%
14,1
101,0
+11°
+14°
+17
45%
10,8
87,2