Επιλέξτε περιοχή
Ιταλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ιταλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ιταλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+8°
+12°
41%
14,0
82,1
+3°
+6°
+10
29%
9,7
60,2
+4°
+7°
+12
31%
11,7
45,0
+2°
+5°
27%
11,2
70,0
+5°
+9°
34%
12,6
69,3
+8°
+11°
+15
40%
14,0
90,1
+2°
+5°
29%
11,3
59,6
+10°
+13°
+14
43%
13,8
69,9
+9°
+13°
+15
42%
10,9
93,6
+11°
+15°
+15
45%
10,0
73,2
+9°
+12°
+15
42%
11,0
94,0
+10°
+13°
+15
42%
10,6
92,7
+7°
+9°
+15
45%
11,1
65,8
+6°
+10°
+14
37%
12,8
95,3
+8°
+12°
+15
39%
13,9
104,9
+1°
+5°
38%
10,8
62,6
+9°
+12°
+15
40%
14,4
85,9
+6°
+9°
37%
13,2
65,4
-2°
+1°
+11
39%
11,1
36,0
+4°
+7°
+12
32%
11,9
47,0
+10°
+14°
+14
43%
13,6
65,2
+4°
+8°
+12
32%
12,0
49,4
+5°
+9°
39%
13,5
58,2
+5°
+8°
38%
13,4
57,5
-1°
+3°
37%
10,1
42,0
-4°
-1°
+11
41%
13,6
30,9
+7°
+11°
+15
39%
13,9
94,6
+1°
+5°
36%
11,0
70,2
+5°
+8°
37%
13,3
57,1
+4°
+7°
+12
32%
12,0
48,2
+2°
+4°
+15
38%
14,1
60,5
+4°
+8°
35%
13,1
59,8
+7°
+10°
+14
45%
10,1
78,3