Επιλέξτε περιοχή
Ιταλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ιταλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ιταλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+9°
+13°
39%
14,2
96,4
+4°
+7°
+13
27%
9,9
67,9
+5°
+8°
+14
28%
12,0
58,3
+3°
+6°
27%
11,2
63,9
+6°
+9°
31%
12,4
75,8
+9°
+12°
+17
38%
14,5
104,9
+3°
+6°
28%
11,2
68,2
+11°
+14°
+15
41%
14,6
92,2
+11°
+14°
+17
41%
10,8
98,3
+13°
+17°
+17
45%
10,2
76,0
+10°
+13°
+17
41%
10,9
99,0
+11°
+15°
+17
41%
10,6
96,9
+9°
+11°
+17
44%
11,7
76,2
+7°
+10°
+15
34%
12,2
95,2
+9°
+13°
+16
38%
14,4
132,1
+2°
+6°
39%
10,6
59,1
+10°
+13°
+17
38%
14,8
102,7
+6°
+10°
34%
12,9
70,9
-1°
+2°
+13
38%
10,6
35,1
+5°
+8°
+14
28%
12,2
62,1
+11°
+15°
+15
41%
14,5
87,5
+6°
+9°
+14
28%
12,4
66,8
+6°
+10°
35%
13,3
69,4
+6°
+9°
34%
13,1
67,8
+0°
+3°
36%
9,5
40,1
-3°
+0°
+13
42%
13,0
29,3
+8°
+12°
+16
37%
14,4
108,5
+2°
+6°
37%
11,0
61,0
+6°
+9°
34%
13,1
69,6
+5°
+9°
+14
28%
12,3
64,7
+3°
+5°
+16
36%
13,2
77,8
+5°
+9°
32%
13,0
75,9
+8°
+11°
+15
47%
9,2
69,4