Επιλέξτε περιοχή
Ιταλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ιταλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ιταλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+9°
+14°
44%
12,6
74,2
+5°
+9°
+9
37%
8,7
58,4
+6°
+9°
+11
35%
10,8
47,0
+4°
+8°
36%
10,7
70,6
+7°
+11°
36%
11,4
66,6
+8°
+12°
+14
40%
13,1
75,1
+5°
+8°
34%
10,2
56,8
+10°
+13°
+13
46%
13,0
68,9
+9°
+13°
+15
45%
9,3
71,7
+12°
+16°
+15
49%
8,2
51,5
+9°
+12°
+15
45%
9,4
72,5
+10°
+14°
+15
46%
9,0
70,1
+7°
+10°
+14
47%
10,2
53,1
+7°
+11°
+13
41%
11,6
80,5
+9°
+13°
+14
42%
12,9
89,3
+3°
+7°
39%
11,0
69,9
+9°
+12°
+14
41%
13,4
70,5
+7°
+10°
38%
12,0
63,0
-1°
+3°
+10
44%
10,4
35,1
+6°
+9°
+11
35%
11,0
49,9
+10°
+14°
+13
46%
12,9
63,5
+6°
+10°
+11
34%
11,2
51,3
+6°
+10°
39%
12,4
61,5
+6°
+9°
38%
12,2
58,4
+1°
+5°
44%
9,6
39,9
-4°
+0°
+10
45%
12,7
27,8
+8°
+12°
+14
40%
13,0
78,8
+3°
+7°
40%
11,0
68,8
+6°
+10°
38%
12,2
60,1
+6°
+9°
+11
35%
11,1
51,2
+2°
+5°
+14
38%
13,5
60,7
+6°
+10°
37%
12,2
69,6
+7°
+11°
+13
46%
9,7
78,0