Επιλέξτε περιοχή
Ιταλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ιταλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ιταλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+13°
+19°
51%
13,4
63,0
+12°
+17°
+13
42%
11,5
72,8
+12°
+17°
+13
44%
12,6
58,7
+12°
+17°
44%
13,4
96,3
+13°
+18°
45%
13,0
69,5
+12°
+17°
+15
47%
12,8
61,5
+12°
+17°
43%
12,5
74,2
+13°
+17°
+15
54%
11,8
48,4
+13°
+17°
+16
53%
8,6
46,7
+15°
+19°
+16
56%
6,6
30,0
+13°
+17°
+16
52%
8,8
47,3
+13°
+18°
+16
53%
8,3
45,4
+11°
+14°
+16
52%
9,6
38,5
+12°
+17°
+15
47%
12,6
81,5
+13°
+17°
+15
49%
13,1
70,0
+10°
+15°
41%
14,8
114,5
+13°
+17°
+15
48%
13,2
54,0
+12°
+17°
45%
13,5
66,1
+6°
+10°
+13
39%
13,7
54,8
+12°
+17°
+13
44%
12,8
62,2
+13°
+17°
+15
54%
11,6
44,3
+12°
+17°
+13
44%
12,7
63,2
+11°
+16°
47%
13,8
62,8
+11°
+15°
45%
13,9
61,5
+8°
+13°
43%
12,0
63,1
+2°
+5°
+13
38%
16,2
43,7
+12°
+17°
+15
47%
12,8
67,0
+10°
+15°
42%
14,4
123,1
+11°
+16°
45%
13,7
63,1
+12°
+17°
+13
44%
12,8
63,6
+7°
+10°
+15
41%
14,7
70,2
+11°
+16°
44%
13,6
74,7
+12°
+16°
+14
48%
11,9
72,2