Ο καιρός σε Πόλη του Κουβέιτ

Σάββατο

10 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:47 μ.μ. 18:47

13 h 59 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

23%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

22%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

21%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

22%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

21%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

20%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

21%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

21%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

24%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

25%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

26%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

28%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

31%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

30%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

33%

Αίθριος

Κυριακή

11 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:47 μ.μ. 18:47

13 h 59 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 95°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

37%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 95°

NE 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

39%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 93°

N 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

41%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 93°

NE 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

41%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 93°

NE 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

43%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 95°

N 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

46%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+33° 91°

+34° 95°

NW 1 m/s 2 μίλια/ώρα 4 km/h

47%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 95°

SW 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

40%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 95°

SW 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

37%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 1 m/s 2 μίλια/ώρα 4 km/h

31%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 0 m/s 0 μίλια/ώρα 0 km/h

26%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 1 m/s 2 μίλια/ώρα 4 km/h

21%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

N 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

21%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NE 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

25%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NE 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

27%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 106°

E 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

29%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

E 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

28%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

SE 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

27%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 102°

SE 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

29%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 100°

SE 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

31%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 100°

SE 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

32%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 100°

SE 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

30%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

S 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

30%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

S 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

31%

Αίθριος

Δευτέρα

12 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:47 μ.μ. 18:47

14 h 0 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

S 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

32%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

S 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

31%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

S 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

34%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

SW 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

34%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

SW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

35%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

37%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

32%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

31%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

26%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

21%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

W 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

19%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

15%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

13%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

16%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

17%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

W 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

16%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

W 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

21%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

W 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

22%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

W 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

24%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

W 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

26%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

W 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

27%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 106°

SW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

25%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

W 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

26%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

25%

Αίθριος

Τρίτη

13 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:48 μ.μ. 18:48

14 h 0 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

28%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

34%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

35%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

N 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

32%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

31%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

32%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

32%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

34%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

32%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

30%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

N 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

25%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

N 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

20%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NE 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

15%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NE 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

18%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NE 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

20%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

N 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

22%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NE 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

27%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 104°

E 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

32%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 104°

E 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

37%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 102°

SE 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

34%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

S 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

31%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

SW 3 m/s 7 μίλια/ώρα 11 km/h

29%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

W 2 m/s 4 μίλια/ώρα 7 km/h

30%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 4 m/s 9 μίλια/ώρα 14 km/h

30%

Αίθριος

Τετάρτη

14 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:48 μ.μ. 18:48

14 h 0 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

31%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

31%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

30%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

31%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

32%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

N 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

33%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

N 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

30%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

N 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

26%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

23%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

22%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

N 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

21%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

20%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

20%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

20%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

20%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

21%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

21%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

22%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

23%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

25%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

26%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

26%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

27%

Αίθριος

Πέμπτη

15 Ιουνίου

4:47 π.μ. 04:47

6:48 μ.μ. 18:48

14 h 0 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

27%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

28%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

29%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

32%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

34%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

35%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

31%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

28%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

24%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

22%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

20%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

19%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

20%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

21%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

22%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

23%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 106°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

24%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

26%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

27%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

28%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 102°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

30%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 100°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

31%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 99°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

32%

Αίθριος

Παρασκευή

16 Ιουνίου

4:48 π.μ. 04:48

6:49 μ.μ. 18:49

14 h 1 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

33%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

34%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

35%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+31° 88°

+31° 88°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

36%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

35%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

33%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

32%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

30%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 5 m/s 11 μίλια/ώρα 18 km/h

29%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

27%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

26%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 6 m/s 13 μίλια/ώρα 22 km/h

26%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

25%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

24%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

23%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

22%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 106°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

24%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

26%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

27%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

29%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 104°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

31%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 106°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

33%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

33%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 99°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

33%

Αίθριος

Σάββατο

17 Ιουνίου

4:48 π.μ. 04:48

6:49 μ.μ. 18:49

14 h 1 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 97°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

34%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

34%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

35%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

35%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

34%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

33%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

32%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

31%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

29%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

28%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

26%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

25%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

24%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

22%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

21%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

21%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

22%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

22%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

24%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

26%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 102°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

28%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

29%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

30%

Αίθριος

Κυριακή

18 Ιουνίου

4:48 π.μ. 04:48

6:49 μ.μ. 18:49

14 h 1 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

W 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

30%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

W 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

W 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

W 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

30%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

31%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

33%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

34%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

31%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

29%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

26%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

25%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

24%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

22%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

22%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

21%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

21%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

21%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

21%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

22%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

22%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

23%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

24%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

27%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 100°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

30%

Αίθριος

Δευτέρα

19 Ιουνίου

4:48 π.μ. 04:48

6:50 μ.μ. 18:50

14 h 1 min

Ανατολή

Δύση

Διάρκεια ημέρας

Ώρα

Σύμβολο

Θερμοκρασία

Φαινόμ. θερμοκρασία

Άνεμος

Σχετ. υγρασία

Βροχόπτωση

Πρόγνωση

12:00 π.μ. 24:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 99°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

33%

Αίθριος

1:00 π.μ. 01:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

30%

Αίθριος

2:00 π.μ. 02:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

27%

Αίθριος

3:00 π.μ. 03:00

Αίθριος

+32° 90°

+32° 90°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

23%

Αίθριος

4:00 π.μ. 04:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

29%

Αίθριος

5:00 π.μ. 05:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 91°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

34%

Αίθριος

6:00 π.μ. 06:00

Αίθριος

+33° 91°

+33° 93°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

39%

Αίθριος

7:00 π.μ. 07:00

Αίθριος

+34° 93°

+34° 93°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

33%

Αίθριος

8:00 π.μ. 08:00

Αίθριος

+35° 95°

+35° 95°

NW 11 m/s 25 μίλια/ώρα 40 km/h

27%

Αίθριος

9:00 π.μ. 09:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

21%

Αίθριος

10:00 π.μ. 10:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

21%

Αίθριος

11:00 π.μ. 11:00

Αίθριος

+38° 100°

+38° 100°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

20%

Αίθριος

12:00 μ.μ. 12:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 102°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

20%

Αίθριος

1:00 μ.μ. 13:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

19%

Αίθριος

2:00 μ.μ. 14:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

18%

Αίθριος

3:00 μ.μ. 15:00

Αίθριος

+41° 106°

+41° 106°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

17%

Αίθριος

4:00 μ.μ. 16:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 10 m/s 22 μίλια/ώρα 36 km/h

20%

Αίθριος

5:00 μ.μ. 17:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 104°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

23%

Αίθριος

6:00 μ.μ. 18:00

Αίθριος

+40° 104°

+40° 106°

NW 9 m/s 20 μίλια/ώρα 32 km/h

26%

Αίθριος

7:00 μ.μ. 19:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

27%

Αίθριος

8:00 μ.μ. 20:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 104°

NW 8 m/s 18 μίλια/ώρα 29 km/h

28%

Αίθριος

9:00 μ.μ. 21:00

Αίθριος

+39° 102°

+39° 106°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

29%

Αίθριος

10:00 μ.μ. 22:00

Αίθριος

+37° 99°

+37° 99°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

29%

Αίθριος

11:00 μ.μ. 23:00

Αίθριος

+36° 97°

+36° 97°

NW 7 m/s 16 μίλια/ώρα 25 km/h

29%

Αίθριος

Ο Καιρός μου

Τοποθεσία
Σήμερα
Αύριο
Δευτέρα

Ο καιρός τώρα

Η πιο ζεστή τοποθεσία: 09:20 Η πιο ζεστή τοποθεσία: 9:20 AM

Η πιο ζεστή τοποθεσία: <strong>09:20</strong>

Η πιο κρύα τοποθεσία: 09:00 Η πιο κρύα τοποθεσία: 9:00 AM

Η πιο κρύα τοποθεσία: <strong>09:20</strong>

Οι πιο ισχυροί άνεμοι: 09:20 Οι πιο ισχυροί άνεμοι: 9:20 AM