Βροχόπτωση Jāwā

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου