Ατμοσφ. Πίεση Bureau de Poste de Herouvillette

Ο Καιρός μου