Θερμοκρασία Maritza East Power Station, Unit 2

Ο Καιρός μου