Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+11°
+15°
+13
50%
11,7
47,5
+5°
+10°
+5
59%
10,8
101,0
+22°
+28°
+23
68%
3,9
23,8
+10°
+16°
45%
13,3
67,4
+13°
+17°
+17
60%
8,7
82,2
+22°
+26°
+25
75%
6,3
54,5
+29°
+33°
+29
72%
4,9
58,7
+15°
+21°
+15
71%
5,6
67,1
+12°
+17°
+17
59%
9,6
97,9
+11°
+15°
+17
60%
10,2
92,0
+7°
+11°
+8
52%
13,6
72,5
+6°
+10°
30%
14,4
50,0
+7°
+11°
36%
16,1
51,0
+9°
+13°
+13
52%
9,4
73,9
+13°
+18°
+17
61%
9,4
92,4
+14°
+18°
+15
56%
12,7
69,1
+6°
+11°
37%
10,8
31,0
+12°
+16°
+12
73%
10,5
89,0
+21°
+25°
+23
53%
13,0
149,2
+12°
+16°
+15
56%
11,1
73,6
+4°
+8°
33%
12,3
36,9
+10°
+15°
52%
11,6
35,9
+8°
+13°
+10
38%
10,6
64,1
+14°
+19°
+17
60%
8,0
49,1
+12°
+15°
+16
49%
8,8
87,9
+12°
+16°
+17
60%
10,3
102,1
+19°
+24°
+22
79%
0,8
1,6
+5°
+8°
+7
33%
6,3
38,2
+28°
+34°
+29
71%
4,4
49,4
+21°
+23°
18%
15,2
42,3
+27°
+33°
56%
17,3
213,0
+5°
+11°
64%
3,5
6,9
+8°
+13°
+13
46%
16,4
96,3
+28°
+32°
+30
54%
11,6
313,5
+25°
+32°
77%
6,1
41,6
+18°
+24°
+20
55%
9,6
46,1
+13°
+18°
+15
57%
11,2
48,3
+14°
+18°
+19
57%
6,5
53,4
+10°
+15°
+14
50%
12,4
39,1
+5°
+8°
+6
30%
17,5
59,7
+4°
+9°
34%
12,8
29,8
-1°
+4°
33%
14,1
50,7
+9°
+13°
+11
41%
11,9
53,7
+25°
+29°
+25
52%
15,0
183,4
+25°
+31°
+26
62%
3,6
37,5
+17°
+27°
59%
2,5
10,6
+23°
+28°
+25
69%
5,0
50,1
+22°
+26°
+25
74%
6,5
56,9
+18°
+21°
+19
61%
2,1
16,6
+17°
+20°
+19
60%
2,9
24,6