Καιρός για ταξιδιώτες

Ο καιρός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+20°
+17
53%
10,7
54,8
+17°
+22°
+12
58%
11,2
105,2
+30°
+37°
+29
83%
0,0
0,8
+17°
+23°
59%
10,0
47,1
+20°
+24°
+20
75%
3,7
18,1
+26°
+29°
+27
72%
10,5
150,6
+28°
+32°
+30
50%
21,1
334,4
+18°
+23°
+17
66%
1,1
5,4
+19°
+25°
+21
71%
6,1
29,2
+18°
+23°
+21
74%
6,0
36,3
+16°
+21°
+15
68%
8,4
35,7
+12°
+17°
40%
13,3
52,8
+14°
+18°
43%
15,6
61,0
+15°
+19°
+17
56%
9,5
61,0
+20°
+25°
+21
75%
4,8
29,9
+18°
+22°
+16
66%
8,2
39,6
+16°
+22°
49%
12,6
58,5
+14°
+18°
+12
75%
2,5
7,0
+16°
+20°
+21
56%
11,0
104,1
+17°
+22°
+17
65%
7,9
38,5
+14°
+19°
46%
13,9
55,1
+16°
+22°
59%
10,9
41,8
+17°
+22°
+18
49%
13,4
75,1
+21°
+26°
+21
74%
2,6
12,6
+18°
+23°
+19
70%
3,6
16,7
+19°
+25°
+19
74%
5,4
29,6
+27°
+32°
+25
83%
0,8
1,4
+15°
+19°
+15
48%
7,4
47,3
+28°
+32°
+30
50%
20,5
291,7
+28°
+32°
47%
14,4
182,0
+27°
+32°
55%
16,3
206,9
+20°
+27°
65%
5,5
29,3
+19°
+23°
+18
42%
15,8
135,0
+27°
+32°
+29
82%
6,4
21,8
+15°
+23°
76%
3,7
23,4
+12°
+16°
+15
41%
10,2
70,1
+18°
+23°
+17
66%
8,0
26,4
+16°
+19°
+20
61%
4,0
19,1
+16°
+21°
+18
62%
8,8
33,5
+12°
+16°
+11
43%
14,0
51,9
+14°
+19°
45%
13,3
66,4
+10°
+15°
41%
14,0
56,4
+16°
+22°
+18
53%
12,1
52,6
+22°
+26°
+24
52%
12,1
107,3
+27°
+33°
+28
61%
6,6
108,8
+19°
+27°
46%
10,4
52,2
+26°
+30°
+27
67%
8,5
131,7
+26°
+29°
+27
72%
10,6
150,9
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+18°
+21°
+20
64%
1,6
6,6