Επιλέξτε περιοχή
Ηνωμένες Πολιτείες

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ηνωμένες Πολιτείες

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ηνωμένες Πολιτείες

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+20°
+24°
+21
59%
8,0
93,4
+28°
+31°
+29
70%
16,7
180,9
+23°
+29°
+20
76%
1,5
9,4
+17°
+22°
+14
74%
1,6
6,6
+28°
+31°
+29
70%
16,8
186,1
+28°
+31°
+29
69%
16,9
202,9
+28°
+31°
+29
73%
15,5
170,5
+27°
+32°
63%
13,3
159,9
+28°
+31°
+29
68%
16,8
214,8