Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε Κανάριες Νήσοι

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Κανάριες Νήσοι

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+19°
+20
61%
4,0
19,1
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+18°
+21°
+20
64%
1,6
6,6
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+18°
+21°
+20
62%
2,0
8,5
+16°
+19°
+20
57%
3,3
13,1
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+18°
+22°
+19
64%
1,4
3,1
+17°
+21°
+20
63%
3,2
14,3
+17°
+20°
63%
2,2
9,4
+19°
+23°
+19
65%
1,0
2,2
+18°
+21°
+20
63%
2,0
8,3
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+19°
+22°
+20
62%
1,3
4,3
+18°
+21°
63%
2,0
8,3
+15°
+18°
+20
60%
4,1
19,6
+16°
+19°
+21
59%
2,0
8,2
+19°
+22°
+19
64%
1,3
2,8
+16°
+19°
+20
57%
3,4
13,2
+19°
+23°
+19
65%
0,9
1,7
+18°
+21°
+20
62%
1,9
7,7
+15°
+18°
+20
60%
3,3
15,7
+19°
+22°
+20
64%
1,1
3,9
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+18°
+21°
+20
63%
2,0
8,3
+19°
+23°
+20
65%
0,7
1,1
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+14°
+18°
+20
59%
3,4
16,3
+19°
+22°
+20
64%
1,2
4,3
+19°
+22°
+19
64%
1,2
2,6
+19°
+22°
+20
64%
1,3
5,0
+18°
+21°
+20
64%
1,7
6,8