Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+10°
+14°
+13
51%
11,5
34,6
+10°
+15°
+15
52%
12,5
90,5
+7°
+12°
49%
13,3
44,4
+11°
+16°
+15
54%
12,3
58,9
+14°
+17°
+19
59%
6,5
66,6
+9°
+14°
+14
56%
12,3
39,1
+17°
+20°
+19
63%
2,6
28,6
+16°
+19°
+19
62%
3,3
36,4
+12°
+17°
54%
12,7
69,2
+11°
+15°
54%
12,4
57,2
+17°
+20°
+19
63%
2,6
28,6
+7°
+13°
52%
13,5
54,7
+16°
+19°
+19
60%
4,3
53,1
+9°
+13°
32%
16,4
102,1
+13°
+16°
+19
55%
6,1
66,6
+16°
+20°
+18
63%
3,3
22,8
+16°
+19°
+18
62%
3,5
24,7
+15°
+18°
+19
59%
5,9
57,5
+14°
+18°
62%
3,8
41,9
+13°
+17°
+15
57%
13,1
70,0
+8°
+12°
51%
13,3
100,6
+10°
+14°
+14
54%
12,5
45,9
+16°
+20°
+18
63%
3,3
22,3
+15°
+18°
+19
62%
3,7
41,1
+11°
+16°
+15
54%
12,7
74,1
+15°
+18°
+19
60%
4,6
55,3
+16°
+20°
+19
60%
3,3
31,0
+15°
+18°
62%
3,7
41,1
+12°
+16°
+19
59%
6,4
68,0
+13°
+17°
56%
13,3
75,2
+14°
+17°
+19
58%
3,8
54,6
+16°
+20°
+18
63%
3,5
23,6
+13°
+16°
+19
55%
6,2
67,0
+13°
+17°
57%
13,1
70,3
+12°
+17°
+14
56%
11,1
24,2
+16°
+20°
+18
63%
3,2
21,2
+10°
+16°
53%
14,2
67,9
+9°
+14°
+14
56%
12,3
38,8
+13°
+17°
+15
57%
13,0
70,8
+15°
+19°
+19
60%
3,8
38,7
+10°
+15°
+14
50%
12,6
58,3
+12°
+15°
+19
59%
5,4
64,9
+9°
+13°
54%
12,5
50,7
+9°
+14°
+13
52%
11,2
36,6
+9°
+12°
+12
34%
16,5
102,7
+10°
+15°
+13
54%
10,5
30,5
+9°
+14°
+14
56%
12,2
38,3
+17°
+20°
+19
63%
2,7
29,9
+9°
+14°
+14
56%
12,3
39,2
+16°
+20°
+18
63%
3,3
22,8
+16°
+20°
+18
63%
3,3
22,3
+17°
+20°
+19
63%
2,6
28,6
+15°
+18°
+19
60%
4,6
55,3
+15°
+18°
+19
60%
4,6
55,3
+15°
+18°
+19
62%
3,7
41,1
+17°
+20°
+18
64%
2,6
18,5
+9°
+14°
+14
56%
12,3
39,7
+15°
+18°
+19
60%
4,6
55,3
+11°
+15°
+19
59%
5,5
66,2
+16°
+20°
+19
63%
2,8
30,8
+10°
+14°
+14
51%
12,6
56,8
+16°
+20°
+18
62%
3,4
23,5
+16°
+20°
+19
63%
3,0
32,6
+16°
+19°
+19
62%
3,3
36,9