Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+13°
+17°
+14
50%
11,0
50,7
+13°
+18°
+16
56%
10,7
60,6
+12°
+18°
53%
11,8
45,0
+15°
+20°
+16
56%
10,8
41,8
+15°
+18°
+19
57%
6,0
44,3
+13°
+17°
+15
53%
10,8
44,7
+18°
+21°
+19
62%
1,7
10,9
+17°
+20°
+19
60%
2,5
18,4
+16°
+22°
58%
10,7
53,7
+14°
+19°
55%
11,0
42,8
+18°
+21°
+19
62%
1,7
10,9
+12°
+17°
55%
12,9
51,1
+17°
+20°
+19
58%
3,6
26,3
+11°
+16°
31%
17,8
121,0
+14°
+17°
+19
53%
5,6
33,5
+17°
+21°
+18
63%
2,2
8,3
+17°
+21°
+18
63%
2,4
9,9
+16°
+19°
+19
58%
5,1
35,4
+15°
+19°
60%
3,1
24,0
+16°
+21°
+16
62%
10,5
43,4
+11°
+16°
55%
11,9
73,1
+13°
+17°
+15
53%
11,0
51,4
+18°
+21°
+19
63%
2,1
7,9
+16°
+20°
+19
60%
3,0
22,8
+15°
+19°
+16
55%
10,8
47,5
+16°
+20°
+19
59%
4,0
31,0
+18°
+21°
+19
59%
2,2
13,2
+16°
+20°
60%
3,0
22,8
+14°
+17°
+19
56%
6,0
44,4
+16°
+21°
61%
10,5
49,5
+15°
+18°
+20
56%
3,5
24,9
+17°
+21°
+18
63%
2,3
9,2
+14°
+17°
+19
53%
5,7
33,8
+16°
+20°
63%
10,4
43,5
+15°
+20°
+16
54%
9,6
25,1
+18°
+22°
+19
63%
2,0
6,8
+15°
+21°
53%
12,2
54,4
+13°
+17°
+15
53%
10,7
44,6
+16°
+20°
+16
63%
10,3
43,6
+16°
+20°
+19
59%
2,9
20,7
+13°
+18°
+15
53%
11,3
66,8
+13°
+17°
+19
56%
5,1
37,3
+12°
+16°
52%
11,4
56,9
+12°
+17°
+14
52%
10,8
51,2
+11°
+15°
+13
35%
17,8
122,5
+14°
+18°
+14
56%
10,0
46,6
+13°
+17°
+15
53%
10,7
44,3
+18°
+21°
+19
61%
1,9
12,2
+12°
+17°
+15
53%
10,8
45,0
+17°
+21°
+18
63%
2,2
8,3
+18°
+21°
+18
63%
2,2
8,2
+18°
+21°
+19
62%
1,7
10,9
+16°
+20°
+19
59%
4,0
31,0
+16°
+20°
+19
59%
4,0
31,0
+16°
+20°
+19
60%
3,0
22,8
+18°
+22°
+19
64%
1,4
5,2
+12°
+17°
+15
53%
10,8
45,4
+16°
+20°
+19
59%
4,0
31,0
+13°
+16°
+19
56%
5,2
38,1
+18°
+21°
+19
61%
2,0
13,1
+13°
+18°
+15
53%
11,3
64,3
+17°
+21°
+18
63%
2,3
8,8
+17°
+21°
+19
61%
2,1
14,8
+17°
+20°
+19
60%
2,6
18,9