Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+10°
+14°
+15
49%
12,3
49,9
+10°
+14°
+16
52%
13,0
112,5
+6°
+10°
42%
13,6
46,5
+11°
+15°
+16
54%
12,9
67,6
+14°
+17°
+21
54%
8,3
90,5
+10°
+14°
+16
50%
14,4
57,1
+17°
+21°
+21
60%
3,7
32,9
+16°
+19°
+21
59%
4,5
44,2
+11°
+16°
52%
13,8
90,4
+10°
+15°
54%
12,9
65,2
+17°
+21°
+21
60%
3,7
32,9
+7°
+11°
52%
14,0
60,8
+17°
+20°
+21
55%
5,8
72,4
+9°
+12°
26%
17,5
128,9
+14°
+17°
+21
51%
8,0
88,7
+17°
+20°
+20
58%
3,9
28,1
+17°
+20°
+20
58%
4,1
31,7
+16°
+19°
+21
54%
7,7
77,4
+15°
+18°
59%
5,0
51,8
+13°
+17°
+17
55%
14,5
98,0
+8°
+12°
51%
13,8
124,4
+11°
+15°
+16
49%
14,7
66,3
+17°
+20°
+20
58%
3,9
26,8
+16°
+19°
+21
59%
5,0
51,4
+11°
+15°
+16
53%
13,3
89,1
+16°
+19°
+21
56%
6,1
75,1
+17°
+20°
+20
57%
4,6
35,5
+16°
+19°
59%
5,0
51,4
+13°
+16°
+21
55%
8,1
91,9
+12°
+16°
55%
14,6
103,8
+15°
+18°
+21
53%
4,9
74,2
+17°
+20°
+20
58%
4,0
30,6
+14°
+17°
+21
51%
8,2
89,1
+13°
+16°
56%
14,5
100,9
+12°
+17°
+16
53%
12,2
30,2
+17°
+20°
+20
58%
3,8
23,8
+9°
+14°
52%
14,8
78,8
+10°
+14°
+16
51%
14,3
56,8
+13°
+17°
+17
56%
14,4
101,6
+16°
+19°
+21
57%
5,2
46,9
+11°
+15°
+16
47%
14,9
81,5
+12°
+15°
+21
56%
6,9
87,3
+10°
+13°
50%
14,5
71,3
+9°
+13°
+15
49%
12,0
50,2
+9°
+12°
+14
30%
17,5
133,4
+10°
+14°
+15
49%
11,3
41,6
+10°
+14°
+16
51%
14,2
56,4
+17°
+20°
+21
60%
3,9
34,7
+10°
+14°
+16
50%
14,3
57,2
+17°
+20°
+20
58%
3,9
28,1
+17°
+20°
+20
58%
3,9
28,2
+17°
+21°
+21
60%
3,7
32,9
+16°
+19°
+21
56%
6,1
75,1
+16°
+19°
+21
56%
6,1
75,1
+16°
+19°
+21
59%
5,0
51,4
+17°
+20°
+20
60%
3,2
18,3
+10°
+14°
+16
50%
14,3
57,7
+16°
+19°
+21
56%
6,1
75,1
+12°
+15°
+21
55%
7,1
89,0
+17°
+20°
+21
60%
4,0
35,9
+11°
+15°
+16
47%
15,0
80,1
+17°
+20°
+20
58%
4,0
29,3
+17°
+20°
+21
60%
4,1
38,7
+16°
+19°
+21
59%
4,5
45,1