Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+20°
+17
53%
10,7
54,8
+17°
+22°
+17
65%
7,9
38,5
+16°
+22°
59%
10,9
41,8
+18°
+23°
+17
66%
8,0
26,4
+16°
+19°
+20
61%
4,0
19,1
+16°
+21°
+18
62%
8,8
33,5
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+18°
+21°
+20
64%
1,6
6,6
+19°
+26°
67%
7,2
34,0
+17°
+23°
66%
8,2
27,3
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+16°
+22°
65%
10,1
35,7
+18°
+21°
+20
62%
2,0
8,5
+14°
+19°
36%
15,9
90,2
+16°
+19°
+20
57%
3,3
13,1
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+18°
+22°
+19
64%
1,4
3,1
+17°
+21°
+20
63%
3,2
14,3
+17°
+20°
63%
2,2
9,4
+19°
+23°
+18
70%
7,3
31,3
+15°
+20°
64%
9,0
49,9
+16°
+21°
+18
62%
8,9
35,9
+19°
+23°
+19
65%
1,0
2,2
+18°
+21°
+20
63%
2,0
8,3
+18°
+23°
+17
66%
7,9
30,1
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+19°
+22°
+20
62%
1,3
4,3
+18°
+21°
63%
2,0
8,3
+15°
+18°
+20
60%
4,1
19,6
+19°
+24°
69%
7,4
34,9
+16°
+19°
+21
59%
2,0
8,2
+19°
+22°
+19
64%
1,3
2,8
+16°
+19°
+20
57%
3,4
13,2
+19°
+23°
70%
7,3
31,2
+18°
+23°
+18
61%
8,3
23,1
+19°
+23°
+19
65%
0,9
1,7
+19°
+26°
64%
8,9
35,6
+16°
+21°
+18
62%
8,9
34,4
+19°
+23°
+18
70%
7,2
31,2
+18°
+21°
+20
62%
1,9
7,7
+17°
+21°
+18
60%
9,0
42,7
+15°
+18°
+20
60%
3,3
15,7
+15°
+20°
60%
9,5
43,1
+16°
+20°
+17
55%
10,7
57,4
+14°
+18°
+16
39%
16,6
106,3
+17°
+22°
+17
58%
10,2
53,9
+16°
+21°
+18
62%
8,9
34,3
+19°
+22°
+20
64%
1,1
3,9
+16°
+21°
+18
62%
8,9
34,5
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+19°
+23°
+19
65%
1,1
2,4
+19°
+22°
+20
65%
1,0
3,3
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+18°
+21°
+20
63%
2,0
8,3
+19°
+23°
+20
65%
0,7
1,1
+16°
+21°
+18
62%
8,9
34,7
+17°
+21°
+20
63%
2,4
11,3
+14°
+18°
+20
59%
3,4
16,3
+19°
+22°
+20
64%
1,2
4,3
+17°
+21°
+18
60%
9,0
41,2
+19°
+22°
+19
64%
1,2
2,6
+19°
+22°
+20
64%
1,3
5,0
+18°
+21°
+20
64%
1,7
6,8