Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+13°
+17°
+17
49%
11,1
59,6
+13°
+17°
+17
53%
11,7
118,0
+9°
+14°
48%
12,4
55,0
+14°
+18°
+17
56%
11,6
71,5
+16°
+19°
+22
57%
7,6
83,8
+13°
+17°
+19
54%
12,4
61,7
+20°
+23°
+22
60%
3,2
31,4
+18°
+21°
+22
60%
4,0
42,2
+14°
+20°
54%
12,2
90,2
+13°
+17°
56%
11,6
68,5
+20°
+23°
+22
60%
3,2
31,4
+10°
+15°
56%
12,8
64,2
+19°
+22°
+22
58%
5,4
66,9
+11°
+15°
31%
16,7
141,6
+16°
+19°
+22
54%
7,7
87,2
+19°
+23°
+21
61%
3,4
19,1
+19°
+22°
+21
61%
3,6
22,4
+18°
+21°
+22
56%
6,9
68,8
+17°
+20°
59%
4,5
50,2
+16°
+20°
+18
59%
12,7
101,8
+11°
+15°
54%
12,5
127,9
+13°
+18°
+19
53%
12,7
73,4
+19°
+23°
+21
61%
3,4
18,0
+18°
+21°
+22
59%
4,4
48,7
+14°
+18°
+17
55%
11,8
97,3
+18°
+21°
+22
58%
5,6
69,1
+19°
+22°
+22
58%
4,0
33,4
+18°
+21°
59%
4,4
48,7
+15°
+18°
+22
57%
7,4
87,5
+15°
+19°
59%
12,8
107,3
+17°
+20°
+22
57%
4,8
72,5
+19°
+22°
+21
61%
3,5
21,0
+16°
+19°
+22
54%
7,9
87,5
+16°
+19°
59%
12,7
106,7
+15°
+20°
+19
55%
10,7
40,1
+19°
+23°
+21
61%
3,3
15,2
+12°
+18°
57%
12,8
82,2
+13°
+17°
+19
54%
12,3
60,9
+16°
+19°
+18
59%
12,6
106,9
+18°
+21°
+22
58%
4,6
44,5
+14°
+18°
+19
49%
13,2
98,8
+15°
+18°
+22
57%
6,4
86,0
+12°
+16°
53%
12,7
80,8
+12°
+16°
+17
50%
10,9
60,0
+11°
+14°
+16
35%
16,8
142,6
+13°
+17°
+18
50%
10,1
55,6
+13°
+17°
+19
54%
12,3
60,3
+19°
+22°
+22
60%
3,4
33,2
+13°
+17°
+19
54%
12,4
61,5
+19°
+23°
+21
61%
3,4
19,1
+19°
+23°
+21
61%
3,4
18,7
+20°
+23°
+22
60%
3,2
31,4
+18°
+21°
+22
58%
5,6
69,1
+18°
+21°
+22
58%
5,6
69,1
+18°
+21°
+22
59%
4,4
48,7
+20°
+23°
+22
62%
2,8
13,0
+13°
+17°
+19
54%
12,4
62,2
+18°
+21°
+22
58%
5,6
69,1
+14°
+17°
+22
57%
6,5
88,3
+19°
+22°
+22
60%
3,5
34,4
+14°
+18°
+19
50%
13,1
95,3
+19°
+22°
+21
61%
3,5
20,3
+19°
+22°
+22
60%
3,6
37,0
+18°
+21°
+22
60%
4,0
43,0