Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+21°
+25°
+24
55%
8,6
74,5
+21°
+26°
+21
67%
4,4
22,5
+21°
+27°
66%
6,8
27,4
+22°
+28°
+22
67%
4,4
13,8
+21°
+24°
+24
64%
3,6
19,6
+21°
+26°
+25
64%
7,4
53,8
+23°
+26°
+23
64%
1,0
8,9
+22°
+26°
+23
64%
1,5
11,0
+24°
+32°
69%
4,2
20,6
+22°
+28°
67%
4,5
14,0
+23°
+26°
+23
64%
1,0
8,9
+21°
+28°
68%
5,7
19,1
+22°
+26°
+24
64%
2,3
11,1
+18°
+24°
42%
12,2
70,7
+20°
+23°
+24
61%
3,9
17,2
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,2
+23°
+27°
+23
60%
1,1
3,5
+22°
+26°
+24
65%
2,7
14,0
+21°
+25°
63%
2,0
13,1
+24°
+29°
+22
71%
3,9
16,2
+20°
+26°
67%
5,2
29,9
+22°
+26°
+25
64%
7,5
57,1
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,1
+22°
+25°
+23
64%
1,8
12,0
+22°
+27°
+22
67%
4,5
17,7
+22°
+25°
+24
65%
2,4
12,9
+23°
+26°
+23
63%
1,2
9,3
+22°
+25°
64%
1,8
12,0
+20°
+23°
+24
63%
3,7
20,2
+24°
+29°
70%
3,9
18,2
+21°
+24°
+24
61%
2,5
12,4
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,2
+20°
+23°
+24
61%
3,9
17,4
+24°
+28°
71%
3,9
15,9
+23°
+28°
+25
59%
5,3
27,3
+23°
+27°
+23
61%
1,0
2,9
+23°
+31°
67%
5,7
22,6
+21°
+26°
+25
64%
7,5
54,5
+24°
+28°
+22
71%
3,9
15,7
+22°
+25°
+23
63%
1,7
11,7
+22°
+26°
+24
60%
7,7
69,7
+19°
+23°
+24
62%
3,3
17,4
+21°
+25°
62%
7,9
62,7
+21°
+25°
+24
56%
8,6
73,5
+18°
+23°
+21
47%
13,0
96,2
+22°
+26°
+24
60%
8,0
70,3
+21°
+26°
+25
64%
7,4
54,4
+23°
+26°
+23
64%
1,1
9,4
+21°
+26°
+25
64%
7,5
54,6
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,2
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,1
+23°
+26°
+23
64%
1,0
8,9
+22°
+25°
+24
65%
2,4
12,9
+22°
+25°
+24
65%
2,4
12,9
+22°
+25°
+23
64%
1,8
12,0
+23°
+27°
+23
62%
0,9
4,1
+21°
+26°
+25
64%
7,5
54,7
+22°
+25°
+24
65%
2,4
12,9
+19°
+23°
+24
62%
3,4
18,0
+23°
+26°
+23
64%
1,2
9,7
+22°
+26°
+24
61%
7,7
67,4
+23°
+27°
+23
60%
1,0
3,3
+23°
+26°
+23
64%
1,3
10,0
+22°
+26°
+23
64%
1,6
11,2