Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+9°
+13°
+13
49%
12,8
40,7
+10°
+14°
+15
53%
13,3
99,8
+6°
+10°
45%
14,4
44,8
+10°
+15°
+15
55%
13,4
61,2
+13°
+16°
+20
56%
6,9
82,4
+9°
+13°
+15
51%
14,0
48,4
+17°
+20°
+19
61%
2,7
27,1
+15°
+19°
+19
61%
3,4
38,1
+11°
+16°
53%
13,9
79,2
+10°
+14°
55%
13,4
59,0
+17°
+20°
+19
61%
2,7
27,1
+6°
+11°
54%
14,2
53,5
+16°
+19°
+20
57%
4,5
62,8
+8°
+12°
27%
18,1
123,3
+13°
+16°
+20
53%
7,3
80,6
+16°
+19°
+19
62%
3,8
27,8
+16°
+19°
+19
62%
4,0
31,0
+15°
+18°
+20
56%
6,3
67,6
+14°
+17°
61%
3,9
46,2
+12°
+16°
+16
56%
14,3
83,0
+7°
+11°
53%
13,9
110,6
+9°
+14°
+15
50%
14,2
56,7
+16°
+19°
+19
62%
3,7
26,6
+15°
+18°
+19
60%
3,8
44,7
+10°
+15°
+15
55%
13,8
79,4
+15°
+18°
+20
58%
4,6
65,6
+16°
+19°
+19
58%
3,6
30,3
+15°
+18°
60%
3,8
44,7
+12°
+15°
+20
57%
6,8
84,6
+12°
+16°
57%
14,6
92,7
+14°
+17°
+20
55%
4,2
65,2
+16°
+19°
+19
62%
4,0
30,0
+13°
+16°
+20
53%
7,5
81,1
+12°
+16°
56%
14,5
85,0
+11°
+16°
+15
55%
13,2
21,6
+16°
+19°
+19
62%
3,6
23,8
+9°
+14°
52%
15,8
67,5
+9°
+13°
+15
52%
14,0
47,8
+12°
+16°
+16
56%
14,4
85,0
+15°
+18°
+19
59%
4,1
41,3
+10°
+14°
+14
49%
14,3
71,0
+12°
+15°
+20
57%
5,7
79,7
+8°
+13°
51%
14,1
62,4
+9°
+13°
+13
49%
12,5
41,8
+8°
+11°
+13
31%
18,2
126,5
+9°
+14°
+13
49%
11,9
34,9
+9°
+13°
+15
52%
13,9
47,3
+16°
+20°
+19
61%
2,8
29,0
+9°
+13°
+15
52%
14,0
48,4
+16°
+19°
+19
62%
3,8
27,8
+16°
+19°
+19
62%
3,8
27,8
+17°
+20°
+19
61%
2,7
27,1
+15°
+18°
+20
58%
4,6
65,6
+15°
+18°
+20
58%
4,6
65,6
+15°
+18°
+19
60%
3,8
44,7
+16°
+20°
+19
62%
2,8
17,3
+9°
+13°
+15
51%
14,0
49,0
+15°
+18°
+20
58%
4,6
65,6
+11°
+14°
+20
57%
5,9
81,6
+16°
+19°
+19
61%
2,9
30,2
+10°
+14°
+15
49%
14,4
69,3
+16°
+19°
+19
62%
3,9
28,9
+16°
+19°
+19
61%
3,1
32,8
+15°
+18°
+19
61%
3,4
38,9