Επιλέξτε περιοχή
Ισπανία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ισπανία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ισπανία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+23°
+27°
+24
66%
5,2
23,7
+23°
+29°
+21
78%
2,4
6,5
+25°
+32°
77%
4,8
10,6
+25°
+30°
+22
79%
2,6
3,2
+20°
+24°
+22
72%
1,6
2,6
+23°
+29°
+24
73%
3,6
8,7
+23°
+26°
+22
69%
0,3
0,4
+22°
+26°
+22
69%
0,6
0,8
+27°
+35°
82%
1,8
1,7
+25°
+31°
79%
2,7
4,0
+23°
+26°
+22
69%
0,3
0,4
+24°
+32°
82%
3,7
9,3
+22°
+25°
+22
70%
0,8
0,8
+19°
+25°
43%
11,2
51,4
+20°
+23°
+22
66%
1,2
1,3
+23°
+27°
+21
65%
0,3
0,0
+22°
+26°
+21
64%
0,4
0,1
+22°
+25°
+22
74%
1,1
1,6
+21°
+25°
69%
0,9
1,2
+25°
+30°
+22
81%
1,0
0,5
+22°
+29°
79%
2,9
11,6
+24°
+29°
+24
73%
3,5
9,9
+23°
+27°
+21
65%
0,3
0,0
+22°
+25°
+22
70%
0,8
1,0
+24°
+30°
+22
79%
2,6
4,2
+22°
+25°
+22
71%
1,0
1,2
+23°
+26°
+22
70%
0,4
0,4
+22°
+25°
70%
0,8
1,0
+20°
+24°
+22
71%
1,6
2,8
+25°
+31°
80%
1,3
1,2
+20°
+23°
+22
65%
0,8
0,9
+23°
+26°
+21
64%
0,4
0,1
+20°
+23°
+22
67%
1,2
1,3
+25°
+29°
80%
0,9
0,4
+25°
+30°
+24
69%
3,1
6,0
+23°
+27°
+21
66%
0,3
0,0
+27°
+36°
81%
3,1
4,4
+23°
+28°
+25
72%
3,7
9,2
+24°
+29°
+22
80%
0,9
0,4
+22°
+25°
+22
70%
0,7
0,9
+24°
+29°
+24
72%
3,6
13,7
+20°
+24°
+22
69%
1,4
1,8
+23°
+28°
72%
4,1
14,1
+23°
+27°
+24
68%
5,4
24,2
+19°
+23°
+21
47%
12,2
61,9
+24°
+29°
+24
71%
5,3
17,9
+23°
+28°
+25
72%
3,7
9,1
+22°
+26°
+22
69%
0,4
0,5
+23°
+28°
+24
72%
3,7
9,3
+23°
+27°
+21
65%
0,3
0,0
+23°
+27°
+21
65%
0,3
0,0
+23°
+26°
+22
69%
0,3
0,4
+22°
+25°
+22
71%
1,0
1,2
+22°
+25°
+22
71%
1,0
1,2
+22°
+25°
+22
70%
0,8
1,0
+23°
+27°
+21
66%
0,2
0,0
+23°
+28°
+24
72%
3,7
9,4
+22°
+25°
+22
71%
1,0
1,2
+20°
+23°
+22
69%
1,4
1,8
+22°
+26°
+22
69%
0,4
0,5
+24°
+29°
+24
73%
3,6
12,7
+23°
+26°
+21
65%
0,3
0,0
+22°
+26°
+22
69%
0,5
0,6
+22°
+25°
+22
69%
0,6
0,8