Επιλέξτε περιοχή
Πορτογαλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Πορτογαλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Πορτογαλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+23°
+28°
+18
78%
1,8
4,6
+23°
+29°
+21
82%
0,9
2,0
+23°
+28°
+20
81%
0,8
1,4
+20°
+25°
+17
67%
5,9
16,0
+19°
+22°
+22
54%
2,4
8,1
+23°
+29°
+21
82%
1,1
2,5
+22°
+27°
+18
77%
2,2
7,4
+22°
+27°
+19
78%
1,6
4,9
+21°
+24°
+19
79%
0,8
2,3
+22°
+26°
+20
80%
0,8
1,5
+19°
+22°
+22
54%
2,4
8,1
+24°
+30°
+21
82%
1,0
1,3
+23°
+31°
80%
1,6
4,9
+22°
+27°
+18
76%
2,4
7,5
+22°
+26°
+18
77%
2,2
7,3
+22°
+26°
80%
0,7
1,0
+23°
+28°
+20
82%
0,9
1,6