Επιλέξτε περιοχή
Ελλάδα

Ελλάδα

Κλίμα και θερμοκρασία σε Νότιο Αιγαίο

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Νότιο Αιγαίο

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+24°
+29°
+26
90%
2,3
10,2
+22°
+25°
+24
84%
1,1
13,5
+22°
+25°
+23
85%
1,8
13,6
+22°
+25°
+23
84%
1,1
13,5
+22°
+25°
+23
84%
1,3
12,0
+22°
+27°
+23
88%
3,8
16,6
+22°
+25°
+23
85%
1,0
11,2
+22°
+25°
+23
84%
1,1
13,5
+22°
+24°
+23
86%
1,2
12,0
+24°
+28°
+24
90%
4,6
16,9
+24°
+28°
+24
90%
4,1
16,4
+24°
+29°
+26
90%
2,3
10,2
+22°
+25°
+23
85%
1,2
12,3
+22°
+25°
+23
84%
1,3
12,0
+21°
+24°
+23
84%
2,0
15,7
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,1
+24°
+28°
+26
90%
2,3
10,3
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,0
+24°
+28°
+26
90%
2,3
10,3
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,3
+22°
+25°
+24
84%
1,1
13,5
+23°
+29°
+23
89%
4,5
17,3