Επιλέξτε περιοχή
Ελλάδα

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ελλάδα

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+20°
+17
66%
6,4
29,9
+15°
+19°
+16
59%
6,4
36,0
+16°
+19°
+17
63%
5,2
27,9
+13°
+18°
+16
54%
11,7
74,6
+15°
+19°
+16
60%
7,7
31,2
+14°
+19°
+16
52%
11,7
74,1
+13°
+17°
+16
57%
10,7
59,0
+15°
+19°
+16
58%
9,4
48,2
+14°
+18°
+16
64%
6,1
28,9
+16°
+19°
+17
63%
5,2
27,9
+13°
+17°
+15
62%
8,1
38,9
+12°
+18°
+15
60%
9,0
37,4
+14°
+18°
+16
58%
8,2
37,3
+15°
+18°
+16
64%
5,7
25,9
+14°
+19°
+17
65%
7,3
42,0
+15°
+19°
+17
59%
5,7
37,9
+15°
+19°
+16
59%
7,8
33,0
+14°
+19°
+17
65%
7,3
41,9
+14°
+19°
+17
65%
7,2
40,0
+15°
+18°
+16
64%
5,5
25,7
+14°
+18°
+17
59%
6,5
36,5
+16°
+19°
+17
63%
5,2
27,9
+15°
+18°
+16
64%
5,7
27,9
+14°
+19°
+16
59%
9,0
37,0
+14°
+18°
+16
57%
10,5
58,2
+14°
+19°
+16
57%
10,8
69,3
+16°
+20°
+17
66%
6,5
35,5
+14°
+19°
+17
65%
7,3
41,5
+13°
+18°
+16
65%
7,3
40,0
+14°
+19°
61%
7,8
30,2
+16°
+20°
+17
66%
6,3
33,6
+16°
+20°
+17
66%
6,4
29,9
+13°
+17°
+16
57%
10,8
61,2
+15°
+18°
+17
64%
5,6
27,7
+13°
+18°
+15
61%
7,9
35,1
+15°
+18°
+16
64%
5,7
25,9
+14°
+19°
61%
7,9
32,9
+14°
+18°
+17
61%
5,6
41,8
+15°
+19°
+17
60%
5,3
38,4
+10°
+16°
53%
12,7
76,5
+14°
+17°
+16
63%
6,5
31,1
+13°
+18°
61%
7,9
34,3
+16°
+20°
+17
66%
6,1
29,0
+14°
+18°
+17
65%
7,5
43,1
+7°
+12°
+15
49%
13,7
68,0
+12°
+18°
+14
53%
8,5
38,7
+13°
+18°
+16
51%
11,9
77,5
+16°
+20°
+17
66%
6,4
30,3
+16°
+20°
+17
66%
6,1
29,0
+16°
+20°
+17
66%
6,4
30,2
+13°
+18°
+16
57%
10,7
62,6
+13°
+17°
+16
57%
10,7
59,1
+16°
+20°
+17
66%
6,3
30,5
+13°
+18°
+16
51%
12,2
81,1
+13°
+18°
+16
51%
12,0
78,6
+16°
+19°
+17
63%
5,2
27,9
+15°
+20°
+17
66%
7,2
40,5
+13°
+17°
+16
57%
10,7
58,8