Επιλέξτε περιοχή
Ελλάδα

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ελλάδα

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+26°
+31°
+25
96%
2,9
1,4
+25°
+29°
+25
86%
0,3
2,9
+25°
+28°
+23
93%
0,6
0,8
+24°
+30°
+24
84%
3,7
13,0
+26°
+32°
+24
85%
1,5
6,5
+24°
+31°
+24
81%
3,7
11,1
+24°
+29°
+24
88%
2,3
11,2
+25°
+31°
+24
91%
1,0
6,1
+24°
+27°
+23
95%
1,9
4,2
+25°
+28°
+23
93%
0,6
0,8
+23°
+28°
+25
89%
3,4
22,3
+24°
+30°
+25
86%
3,5
17,6
+25°
+30°
+25
87%
0,8
5,4
+25°
+28°
+23
94%
1,1
2,5
+26°
+31°
+23
97%
4,7
3,1
+24°
+29°
+24
85%
0,3
2,8
+26°
+31°
+25
86%
1,2
5,6
+26°
+31°
+23
97%
4,7
3,1
+25°
+30°
+22
96%
5,1
4,3
+24°
+27°
+23
95%
0,7
1,9
+24°
+28°
+24
86%
0,4
3,3
+25°
+28°
+23
93%
0,6
0,8
+24°
+27°
+23
95%
1,1
2,7
+25°
+31°
+25
86%
2,1
6,8
+24°
+30°
+24
88%
2,1
9,4
+24°
+31°
+24
87%
2,9
11,3
+27°
+32°
+23
96%
5,5
1,8
+26°
+31°
+23
97%
4,6
3,1
+24°
+28°
+23
96%
6,0
8,3
+25°
+32°
88%
2,1
8,2
+27°
+31°
+23
96%
4,9
0,9
+26°
+31°
+25
96%
2,9
1,4
+24°
+30°
+24
88%
2,5
11,7
+24°
+27°
+23
94%
1,0
2,3
+24°
+29°
+24
89%
2,7
12,1
+25°
+28°
+23
94%
1,1
2,5
+25°
+31°
88%
2,3
9,6
+23°
+27°
+24
87%
1,0
3,5
+24°
+28°
+24
87%
0,8
2,4
+21°
+28°
81%
5,3
27,9
+24°
+27°
+23
93%
2,3
6,0
+24°
+30°
89%
2,5
10,5
+26°
+30°
+25
96%
2,6
1,1
+25°
+30°
+22
96%
4,7
5,3
+18°
+24°
+24
73%
7,1
40,5
+23°
+30°
+25
74%
4,6
30,7
+24°
+30°
+24
80%
3,8
13,0
+26°
+31°
+25
96%
2,9
1,5
+26°
+30°
+25
95%
2,5
1,2
+26°
+31°
+25
96%
2,9
1,5
+24°
+30°
+24
88%
2,5
10,8
+24°
+30°
+24
88%
2,3
10,9
+26°
+31°
+25
96%
2,8
1,5
+24°
+30°
+24
80%
4,0
14,5
+24°
+30°
+24
80%
3,9
13,6
+25°
+28°
+23
93%
0,6
0,8
+26°
+32°
+23
96%
5,6
3,3
+24°
+29°
+24
88%
2,2
11,4