Επιλέξτε περιοχή
Ελλάδα

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ελλάδα

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+11°
+14°
+18
51%
13,4
166,8
+10°
+13°
+16
40%
12,9
152,6
+11°
+14°
+16
42%
11,3
113,8
+7°
+11°
+15
45%
13,7
148,4
+9°
+12°
+15
44%
8,6
63,7
+9°
+13°
+15
40%
14,0
163,5
+9°
+12°
+16
48%
13,9
148,3
+11°
+14°
+16
47%
13,6
148,4
+10°
+13°
+16
44%
10,3
98,7
+11°
+14°
+16
42%
11,3
113,8
+7°
+10°
+14
41%
8,9
115,1
+6°
+10°
+14
43%
9,4
80,6
+10°
+13°
+16
45%
11,8
103,1
+11°
+13°
+15
43%
9,9
89,5
+9°
+13°
+16
51%
12,4
159,9
+10°
+14°
+16
39%
12,1
160,0
+9°
+12°
+15
44%
9,4
72,9
+9°
+12°
+16
51%
12,4
159,7
+9°
+12°
+17
50%
12,3
145,4
+11°
+13°
+16
44%
10,5
95,7
+10°
+13°
+16
42%
13,0
152,4
+11°
+14°
+16
42%
11,3
113,8
+11°
+13°
+16
45%
10,9
105,0
+8°
+12°
+15
45%
9,8
72,8
+9°
+13°
+16
47%
13,8
147,8
+9°
+13°
+15
48%
13,3
140,8
+11°
+14°
+17
51%
13,5
169,3
+9°
+12°
+16
51%
12,4
159,2
+8°
+11°
+16
48%
11,6
122,8
+8°
+12°
42%
8,6
73,4
+11°
+14°
+17
51%
13,1
165,7
+11°
+14°
+18
51%
13,4
166,8
+8°
+12°
+16
48%
13,7
145,1
+11°
+13°
+16
44%
10,8
103,6
+7°
+11°
+14
43%
8,9
92,6
+11°
+13°
+15
43%
9,9
89,5
+8°
+11°
43%
8,7
81,7
+10°
+13°
+16
44%
12,0
158,4
+11°
+14°
+16
42%
11,9
147,5
+3°
+7°
46%
13,4
132,6
+9°
+12°
+15
44%
9,9
97,1
+8°
+11°
43%
8,8
88,2
+11°
+14°
+17
51%
13,2
159,3
+8°
+11°
+16
51%
12,5
154,1
-1°
+3°
+14
43%
13,1
88,0
+4°
+7°
+13
38%
8,6
47,7
+8°
+12°
+15
39%
14,1
170,0
+11°
+14°
+17
51%
13,4
166,0
+11°
+14°
+17
50%
13,2
158,2
+11°
+14°
+17
51%
13,4
166,1
+9°
+13°
+16
48%
13,7
145,1
+9°
+12°
+16
48%
13,9
148,0
+11°
+14°
+17
51%
13,4
165,6
+7°
+12°
+15
39%
14,1
176,2
+8°
+12°
+15
39%
14,1
172,1
+11°
+14°
+16
42%
11,3
113,8
+10°
+13°
+17
51%
13,0
159,7
+9°
+12°
+16
48%
13,9
148,5