Επιλέξτε περιοχή
Ελλάδα

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Ελλάδα

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+20°
+21
60%
8,3
99,2
+15°
+18°
+20
50%
9,4
80,3
+16°
+19°
+19
53%
8,3
68,8
+12°
+17°
+20
48%
13,4
187,3
+14°
+18°
+19
52%
8,8
63,8
+13°
+18°
+19
45%
13,7
205,9
+13°
+17°
+20
52%
12,8
162,5
+16°
+19°
+20
52%
12,3
151,1
+15°
+17°
+18
54%
8,2
65,6
+16°
+19°
+19
53%
8,3
68,8
+13°
+16°
+18
49%
9,0
69,1
+12°
+16°
+18
49%
9,7
68,3
+15°
+19°
+20
50%
10,1
99,1
+15°
+18°
+18
53%
8,0
63,3
+14°
+18°
+19
59%
8,3
103,0
+15°
+19°
+20
50%
8,2
83,0
+14°
+18°
+20
51%
9,1
74,0
+14°
+18°
+19
59%
8,3
103,0
+14°
+18°
+20
58%
8,4
88,5
+15°
+18°
+19
54%
8,1
63,4
+15°
+18°
+21
51%
9,3
82,7
+16°
+19°
+19
53%
8,3
68,8
+15°
+18°
+19
54%
8,3
65,5
+13°
+17°
+19
51%
9,8
79,5
+14°
+18°
+20
52%
12,8
164,4
+13°
+18°
+20
51%
12,9
173,9
+15°
+19°
+20
59%
8,5
91,0
+14°
+18°
+19
59%
8,3
103,0
+13°
+16°
+18
56%
8,3
75,4
+13°
+18°
50%
8,9
60,7
+16°
+19°
+20
59%
8,4
88,7
+16°
+20°
+21
60%
8,3
99,2
+13°
+17°
+20
52%
12,9
164,1
+15°
+18°
+19
54%
8,2
66,4
+13°
+16°
+18
51%
8,8
68,7
+15°
+18°
+18
53%
8,0
63,3
+13°
+17°
51%
8,9
65,5
+15°
+18°
+21
54%
8,0
86,3
+15°
+19°
+20
53%
8,0
82,3
+8°
+13°
48%
13,3
166,0
+14°
+17°
+18
53%
8,2
67,3
+13°
+16°
51%
8,8
68,3
+16°
+20°
+21
60%
8,2
91,2
+13°
+17°
+19
58%
8,5
96,6
+5°
+9°
+19
47%
12,9
114,8
+9°
+14°
+17
43%
8,6
59,5
+13°
+17°
+19
44%
13,8
213,1
+16°
+20°
+21
60%
8,3
97,5
+16°
+20°
+21
60%
8,2
89,9
+16°
+20°
+21
60%
8,3
97,8
+13°
+17°
+20
52%
12,9
167,9
+13°
+17°
+20
52%
12,8
163,3
+16°
+19°
+21
60%
8,3
96,7
+12°
+17°
+19
44%
13,8
220,8
+13°
+17°
+19
44%
13,8
215,5
+16°
+19°
+19
53%
8,3
68,8
+14°
+19°
+20
59%
8,5
92,9
+13°
+17°
+20
52%
12,8
162,1