Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+12°
+17°
+18
64%
8,1
72,7
+25°
+31°
+26
87%
4,7
0,7
+11°
+19°
84%
3,9
17,8
+9°
+13°
+12
42%
10,4
54,5
+5°
+11°
55%
10,0
63,3
+21°
+25°
+23
63%
5,5
43,6
+15°
+21°
+20
69%
7,2
66,4
+13°
+18°
+20
52%
14,9
169,6
+11°
+15°
+14
47%
9,0
76,0
+9°
+14°
+14
56%
8,4
60,1
+13°
+16°
+19
49%
16,4
171,1
+22°
+30°
93%
1,6
5,2
+11°
+14°
+15
46%
10,4
115,9
+14°
+18°
+20
52%
14,8
169,7
+12°
+16°
+19
47%
17,9
154,8
+12°
+19°
+16
75%
5,9
9,0
+12°
+17°
+18
49%
16,2
164,5
+21°
+29°
+23
88%
0,7
3,9
+17°
+23°
+23
60%
7,1
34,7
+18°
+23°
+22
67%
6,2
54,2
+21°
+24°
+24
60%
6,5
27,0
+16°
+21°
+20
70%
7,0
71,5
+8°
+11°
+13
42%
14,6
191,5
+12°
+17°
+19
66%
9,1
88,4
+10°
+14°
+14
43%
10,9
102,0
+22°
+25°
+23
63%
5,5
25,9
+9°
+16°
+18
63%
8,2
43,5
+15°
+21°
+21
70%
7,2
110,1
+9°
+14°
+15
44%
10,1
81,7
+21°
+25°
+23
63%
5,8
25,4
+16°
+20°
+21
69%
7,5
112,0
+7°
+11°
46%
14,4
94,0
+20°
+24°
+23
62%
5,9
31,9
+7°
+11°
+13
46%
16,1
68,4
+18°
+23°
+22
67%
6,2
54,2
+8°
+12°
+14
43%
10,6
83,6
+15°
+21°
+21
68%
8,1
86,5
+9°
+13°
+13
48%
15,2
59,2
+16°
+21°
+21
69%
7,5
94,1
+22°
+25°
+23
63%
5,7
24,3
+10°
+13°
+13
44%
10,7
94,5
+9°
+14°
+15
44%
10,4
98,5
+14°
+20°
+21
68%
8,9
106,5
+15°
+22°
+20
67%
6,3
32,2
+6°
+10°
40%
11,7
81,5
+9°
+12°
+14
41%
11,6
142,2
+16°
+21°
+20
70%
7,0
69,9
+23°
+30°
+25
84%
5,2
4,2
+10°
+13°
+13
44%
10,7
94,8
+9°
+14°
+14
49%
8,9
67,4
+9°
+15°
+15
63%
7,9
44,6
+11°
+15°
+14
46%
9,4
68,6
+20°
+29°
+24
92%
1,5
6,0
+10°
+16°
+19
63%
8,9
41,4
+23°
+30°
+25
87%
4,5
5,1
+20°
+28°
+24
94%
1,9
6,1
+11°
+19°
+19
81%
6,3
11,9
+11°
+20°
+19
84%
4,3
18,1
+25°
+30°
+26
83%
5,8
3,2
+10°
+13°
+13
43%
10,8
66,0
+8°
+11°
+12
42%
11,1
128,2
+10°
+15°
+19
48%
16,8
146,9
+20°
+25°
+23
69%
4,9
76,4
+11°
+19°
+19
81%
6,1
10,5
+14°
+20°
+21
69%
7,4
110,2
+21°
+30°
+24
86%
4,1
5,8
+9°
+13°
+14
46%
9,3
74,6