Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+16°
+20°
+21
56%
11,0
104,1
+27°
+32°
+29
82%
6,4
21,8
+15°
+23°
76%
3,7
23,4
+12°
+16°
+15
41%
10,2
70,1
+9°
+15°
51%
11,3
58,7
+23°
+27°
+26
56%
8,2
137,8
+18°
+24°
+23
59%
11,1
90,6
+16°
+21°
+22
54%
11,7
112,7
+14°
+18°
+17
52%
7,5
71,4
+13°
+18°
+18
58%
6,9
56,8
+16°
+19°
+21
49%
12,7
128,2
+26°
+33°
83%
3,4
9,1
+14°
+17°
+17
49%
8,5
80,7
+17°
+21°
+22
54%
11,6
112,7
+15°
+19°
+20
46%
13,6
120,4
+16°
+22°
+19
72%
4,5
16,7
+15°
+20°
+20
50%
12,6
120,8
+25°
+32°
+27
79%
3,1
29,4
+20°
+25°
+26
53%
9,6
95,4
+21°
+25°
+25
60%
9,0
113,4
+23°
+26°
+26
54%
9,3
73,3
+19°
+24°
+23
61%
10,3
92,5
+10°
+14°
+15
41%
13,8
169,7
+16°
+20°
+21
58%
11,8
126,9
+13°
+16°
+15
43%
9,9
83,6
+24°
+27°
+26
56%
8,1
70,6
+13°
+19°
+21
54%
10,7
69,6
+18°
+23°
+24
60%
10,7
156,5
+12°
+17°
+16
45%
8,9
61,6
+24°
+27°
+26
56%
8,4
67,0
+19°
+22°
+24
59%
11,2
159,3
+10°
+14°
45%
14,1
81,7
+23°
+26°
+26
55%
8,6
96,7
+10°
+13°
+14
42%
15,5
62,5
+21°
+25°
+25
60%
9,0
113,4
+11°
+16°
+16
43%
9,7
74,2
+18°
+23°
+24
59%
11,7
142,7
+12°
+16°
+15
44%
14,9
70,4
+20°
+24°
+24
60%
10,7
118,7
+24°
+27°
+26
56%
8,4
66,2
+13°
+17°
+15
43%
10,5
96,8
+12°
+17°
+16
44%
9,2
67,9
+18°
+23°
+24
59%
12,1
185,7
+19°
+25°
+24
59%
8,7
55,7
+9°
+14°
39%
11,1
85,7
+12°
+15°
+16
40%
11,0
119,6
+19°
+24°
+23
61%
10,2
90,1
+26°
+32°
+28
79%
6,6
12,1
+13°
+17°
+16
42%
10,5
96,8
+12°
+18°
+17
52%
7,4
60,2
+12°
+19°
+18
62%
6,5
42,4
+13°
+18°
+16
49%
7,9
57,1
+24°
+32°
+28
80%
3,2
12,9
+13°
+20°
+21
56%
11,6
63,1
+25°
+32°
+29
81%
6,1
20,2
+24°
+31°
+28
81%
3,5
11,6
+15°
+23°
+22
73%
5,6
21,4
+16°
+23°
+23
76%
4,0
19,4
+27°
+32°
+29
80%
7,5
24,5
+13°
+16°
+16
42%
10,3
66,1
+11°
+15°
+16
40%
11,0
128,0
+13°
+19°
+21
49%
13,1
106,6
+23°
+27°
+25
60%
7,5
224,7
+15°
+23°
+22
74%
5,4
20,1
+18°
+23°
+23
59%
11,1
154,3
+25°
+32°
+28
80%
5,6
9,5
+12°
+17°
+17
49%
7,8
69,0