Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+15°
+21°
+18
62%
10,0
59,3
+28°
+33°
+28
82%
3,3
14,8
+18°
+26°
82%
4,4
10,8
+12°
+16°
+12
49%
10,3
60,0
+9°
+15°
60%
11,7
66,0
+23°
+27°
+25
68%
3,4
38,5
+18°
+24°
+20
74%
6,3
33,9
+15°
+20°
+19
63%
10,4
70,5
+13°
+18°
+14
59%
7,9
53,0
+12°
+19°
+15
64%
7,6
57,6
+14°
+18°
+18
57%
11,4
79,9
+28°
+36°
88%
1,4
2,3
+12°
+16°
+14
56%
9,0
64,6
+15°
+19°
+19
63%
10,2
67,4
+13°
+17°
+17
52%
12,7
96,5
+17°
+25°
+17
78%
5,2
10,2
+14°
+18°
+17
57%
11,3
72,4
+25°
+32°
+25
89%
0,4
2,1
+20°
+26°
+25
65%
5,4
28,0
+21°
+26°
+23
77%
4,0
18,3
+23°
+27°
+25
65%
4,7
25,7
+19°
+24°
+21
75%
5,4
33,6
+9°
+13°
+12
47%
13,8
172,3
+15°
+21°
+18
63%
10,0
70,2
+12°
+16°
+14
47%
10,1
80,9
+24°
+28°
+25
68%
3,5
28,1
+13°
+20°
+18
61%
10,3
44,3
+18°
+24°
+21
75%
5,8
49,4
+12°
+17°
+14
49%
9,2
63,3
+24°
+28°
+25
67%
3,9
27,4
+19°
+22°
+21
74%
6,3
48,7
+9°
+14°
52%
14,1
69,6
+22°
+27°
+25
67%
4,0
28,9
+10°
+14°
+12
47%
15,4
60,5
+21°
+26°
+23
77%
4,0
18,3
+10°
+16°
+14
47%
10,1
70,1
+18°
+23°
+21
73%
7,0
44,6
+11°
+16°
+12
51%
14,7
52,8
+19°
+23°
+22
74%
5,8
39,1
+24°
+28°
+25
67%
3,7
25,4
+12°
+16°
+12
49%
10,5
84,9
+11°
+17°
+14
48%
9,5
70,0
+17°
+23°
+21
71%
7,9
62,1
+19°
+26°
+22
77%
4,6
16,0
+9°
+14°
44%
11,6
85,6
+11°
+14°
+13
45%
11,2
121,5
+19°
+24°
+21
75%
5,4
33,1
+27°
+35°
+27
80%
3,9
9,1
+12°
+16°
+12
49%
10,5
84,7
+12°
+18°
+14
58%
8,1
58,7
+13°
+21°
+16
69%
7,4
32,1
+13°
+18°
+14
54%
8,3
48,2
+27°
+35°
+25
89%
1,4
3,9
+14°
+21°
+18
62%
10,0
43,2
+27°
+34°
+28
81%
3,5
13,7
+27°
+35°
+26
87%
1,9
5,0
+17°
+26°
+19
80%
6,2
15,5
+18°
+27°
+20
82%
4,6
12,0
+27°
+32°
+27
82%
4,1
23,2
+12°
+16°
+13
47%
10,4
65,3
+10°
+15°
+12
48%
11,3
135,9
+12°
+18°
+18
57%
12,2
68,3
+22°
+28°
+24
73%
2,8
59,6
+17°
+26°
+19
81%
5,9
14,1
+18°
+24°
+21
74%
6,2
47,2
+27°
+35°
+26
81%
3,3
8,7
+11°
+17°
+14
54%
8,3
61,9