Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+19°
+23°
+22
57%
11,0
113,8
+29°
+33°
+30
76%
7,7
94,1
+20°
+28°
80%
2,9
18,4
+15°
+20°
+18
48%
8,7
57,4
+13°
+20°
59%
10,7
57,6
+25°
+28°
+27
55%
9,6
231,8
+21°
+26°
+24
62%
11,1
98,3
+19°
+25°
+22
61%
8,7
44,6
+17°
+23°
+19
65%
5,6
45,8
+17°
+23°
+20
68%
5,1
31,6
+17°
+22°
+21
54%
9,6
55,0
+28°
+35°
83%
4,4
23,5
+16°
+20°
+18
60%
6,4
49,1
+19°
+24°
+22
61%
8,6
43,5
+17°
+22°
+20
48%
10,4
74,0
+20°
+27°
+21
78%
3,1
6,7
+17°
+22°
+21
55%
9,5
49,1
+28°
+34°
+30
80%
3,4
19,2
+22°
+26°
+27
53%
10,8
135,5
+24°
+28°
+27
60%
9,6
148,5
+25°
+28°
+27
53%
10,8
172,2
+22°
+27°
+25
64%
10,3
94,0
+12°
+16°
+16
47%
12,1
148,4
+19°
+24°
+22
60%
11,4
120,0
+15°
+20°
+16
47%
8,2
65,7
+26°
+29°
+27
55%
9,6
178,6
+16°
+23°
+22
56%
10,6
84,1
+21°
+26°
+25
63%
10,7
166,1
+15°
+22°
+16
51%
7,0
43,5
+25°
+29°
+27
55%
9,9
169,4
+22°
+25°
+25
62%
11,2
145,6
+13°
+18°
54%
12,6
70,1
+24°
+28°
+27
54%
10,0
175,5
+12°
+17°
+16
48%
13,8
60,8
+24°
+28°
+26
60%
9,6
148,5
+14°
+20°
+17
49%
8,0
47,9
+21°
+26°
+25
62%
11,4
143,2
+14°
+19°
+17
53%
13,4
62,3
+22°
+26°
+25
63%
10,8
118,9
+26°
+29°
+27
55%
9,9
170,4
+15°
+20°
+17
49%
9,1
71,9
+15°
+21°
+16
49%
7,3
48,6
+21°
+25°
+25
61%
11,7
188,4
+22°
+27°
+26
60%
9,1
68,7
+12°
+18°
46%
9,4
65,8
+14°
+18°
+17
46%
9,3
101,1
+22°
+27°
+25
64%
10,3
92,2
+28°
+34°
+30
74%
7,9
63,6
+15°
+19°
+17
49%
9,1
71,8
+16°
+22°
+19
63%
5,5
37,3
+17°
+25°
+20
72%
4,7
22,8
+16°
+22°
+17
58%
6,0
42,1
+28°
+35°
+30
84%
3,6
25,5
+17°
+24°
+22
59%
11,2
58,4
+27°
+33°
+30
76%
7,4
64,4
+27°
+34°
+29
84%
4,0
19,7
+20°
+28°
+24
77%
4,3
23,6
+20°
+28°
+25
80%
3,1
21,3
+28°
+32°
+30
74%
8,9
116,3
+15°
+20°
+17
48%
8,7
52,2
+14°
+19°
+18
48%
9,6
99,8
+16°
+22°
+21
55%
10,0
49,3
+25°
+29°
+27
60%
8,7
311,6
+20°
+28°
+24
78%
4,1
21,7
+21°
+25°
+25
62%
11,0
172,1
+27°
+34°
+30
76%
6,7
41,6
+15°
+22°
+19
60%
5,8
45,0