Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+20°
+24°
+20
56%
12,0
99,5
+29°
+34°
+31
67%
6,2
128,7
+25°
+33°
75%
5,9
27,0
+16°
+22°
+16
52%
10,3
60,3
+16°
+22°
62%
13,3
63,1
+26°
+30°
+27
64%
4,9
100,6
+23°
+28°
+23
62%
11,1
103,7
+19°
+25°
+20
70%
4,3
24,5
+18°
+24°
+17
63%
6,5
31,2
+19°
+27°
+19
69%
6,3
35,3
+17°
+22°
+19
62%
4,7
35,1
+32°
+39°
74%
5,1
70,2
+16°
+20°
+16
60%
6,9
27,1
+19°
+24°
+20
70%
4,2
22,8
+16°
+21°
+18
54%
5,4
54,8
+24°
+32°
+20
76%
4,7
11,8
+17°
+23°
+19
63%
4,6
31,4
+29°
+34°
+29
83%
3,8
9,4
+24°
+29°
+27
63%
6,5
92,2
+26°
+30°
+26
70%
6,0
74,3
+26°
+31°
+27
63%
5,8
79,2
+23°
+27°
+24
64%
9,4
102,8
+12°
+17°
+14
50%
12,7
130,6
+20°
+25°
+20
56%
11,7
81,1
+15°
+20°
+15
51%
9,1
57,0
+27°
+31°
+27
64%
4,9
96,5
+18°
+24°
+20
56%
12,6
94,6
+22°
+27°
+24
63%
10,2
138,7
+16°
+23°
+15
55%
8,0
38,7
+27°
+31°
+27
64%
5,1
95,3
+22°
+25°
+24
63%
10,9
115,6
+13°
+18°
56%
13,5
58,1
+26°
+30°
+27
63%
5,3
88,0
+13°
+18°
+13
48%
14,3
67,3
+26°
+30°
+26
70%
6,0
74,3
+15°
+22°
+16
54%
9,2
48,7
+22°
+27°
+24
62%
11,2
113,2
+14°
+18°
+14
51%
14,1
60,6
+23°
+27°
+24
64%
9,7
104,3
+27°
+32°
+27
64%
5,1
88,7
+16°
+20°
+16
52%
10,5
68,4
+15°
+22°
+15
53%
8,2
43,9
+21°
+26°
+23
61%
11,3
123,0
+24°
+30°
+26
69%
6,8
74,1
+13°
+20°
51%
10,7
66,6
+14°
+18°
+15
50%
10,5
90,8
+23°
+28°
+24
65%
9,3
102,3
+30°
+36°
+31
68%
6,3
141,3
+16°
+20°
+15
52%
10,5
68,1
+18°
+25°
+18
65%
6,6
33,4
+21°
+29°
+20
74%
6,3
22,2
+17°
+23°
+16
59%
6,9
28,8
+32°
+39°
+29
78%
4,7
30,6
+19°
+26°
+20
58%
11,9
65,5
+29°
+35°
+31
67%
6,3
126,0
+32°
+39°
+29
75%
5,4
44,8
+25°
+34°
+23
75%
6,0
25,2
+26°
+34°
+25
75%
5,8
29,8
+29°
+33°
+30
69%
6,6
172,2
+15°
+20°
+15
51%
10,1
52,6
+15°
+20°
+16
52%
11,3
115,7
+17°
+25°
+19
64%
5,4
31,1
+26°
+31°
+27
67%
4,6
130,4
+25°
+34°
+23
75%
5,9
24,1
+22°
+27°
+23
63%
10,7
144,0
+31°
+38°
+30
69%
6,1
101,7
+17°
+24°
+17
63%
6,9
30,7