Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+23°
+26°
+23
52%
12,0
142,4
+28°
+32°
+30
47%
11,8
329,8
+27°
+35°
74%
7,5
37,6
+20°
+26°
+20
60%
8,9
46,0
+20°
+27°
65%
11,9
51,4
+27°
+31°
+29
48%
14,0
431,1
+25°
+29°
+26
58%
13,9
169,0
+25°
+31°
+22
78%
5,4
18,2
+22°
+29°
+21
72%
6,0
18,1
+23°
+31°
+22
75%
6,0
20,4
+21°
+27°
+21
70%
5,5
12,8
+30°
+36°
57%
10,5
190,6
+19°
+24°
+20
69%
6,3
18,4
+24°
+30°
+22
77%
5,3
16,8
+20°
+26°
+20
60%
6,1
25,8
+28°
+35°
+23
77%
5,6
19,4
+22°
+28°
+21
70%
5,5
13,1
+29°
+33°
+30
57%
10,0
164,0
+24°
+29°
+29
48%
15,0
299,0
+27°
+30°
+28
58%
13,2
295,3
+26°
+30°
+29
47%
15,1
366,5
+25°
+29°
+27
58%
13,4
181,1
+15°
+20°
+17
57%
10,8
81,0
+23°
+27°
+23
52%
12,1
130,4
+19°
+24°
+18
62%
7,8
29,0
+28°
+31°
+29
48%
14,2
384,0
+21°
+27°
+23
52%
12,0
114,7
+24°
+28°
+26
58%
13,7
239,7
+21°
+29°
+18
66%
7,0
18,3
+27°
+31°
+29
48%
14,4
371,6
+25°
+27°
+27
57%
14,0
163,0
+17°
+23°
62%
11,5
37,8
+26°
+30°
+29
48%
14,4
367,4
+16°
+21°
+17
54%
12,2
47,8
+27°
+30°
+28
58%
13,2
295,3
+20°
+28°
+19
64%
7,9
30,1
+24°
+28°
+26
57%
13,8
225,6
+17°
+21°
+18
57%
12,1
50,8
+25°
+28°
+27
57%
13,7
187,1
+27°
+31°
+29
48%
14,4
374,8
+20°
+25°
+19
59%
9,1
43,0
+20°
+28°
+17
65%
7,1
18,6
+24°
+27°
+26
55%
13,6
216,7
+25°
+30°
+28
59%
12,7
201,7
+18°
+26°
61%
9,2
46,0
+18°
+23°
+18
60%
8,9
51,0
+25°
+29°
+27
58%
13,4
180,7
+28°
+33°
+30
50%
12,0
306,1
+20°
+25°
+19
59%
9,1
43,2
+22°
+30°
+21
72%
6,1
21,7
+25°
+33°
+23
77%
6,2
26,1
+21°
+27°
+19
69%
6,2
16,4
+30°
+36°
+30
61%
9,9
140,4
+23°
+29°
+23
54%
12,1
105,5
+28°
+32°
+30
49%
11,9
323,6
+30°
+36°
+29
61%
10,0
137,3
+27°
+35°
+25
73%
7,6
35,3
+28°
+35°
+26
74%
7,5
33,0
+28°
+31°
+30
48%
12,2
337,4
+19°
+24°
+19
61%
8,6
36,8
+19°
+26°
+20
59%
9,7
60,4
+23°
+31°
+22
71%
6,2
22,0
+27°
+31°
+29
51%
13,2
532,8
+28°
+35°
+25
73%
7,5
34,6
+24°
+28°
+26
58%
14,0
254,2
+29°
+34°
+30
52%
11,5
258,2
+21°
+29°
+21
71%
6,3
19,9