Επιλέξτε περιοχή
Αυστραλία

 

Κλίμα και θερμοκρασία σε Αυστραλία

Κλίμα και θερμοκρασία σε δημοφιλείς προορισμούς σε Αυστραλία

Ταξινόμηση κατά

Μήνας

Προορισμός
Μέση
θερμ.
Μέγ.
θερμ.
Μέση
θερμ. νερού
Ηλιοφάνεια
%
Ημέρες βροχής ανά μήνα
Βροχόπτωση ανά μήνα
+22°
+26°
+21
54%
10,1
85,3
+29°
+33°
+31
56%
10,1
241,0
+27°
+35°
75%
6,9
38,5
+18°
+24°
+18
53%
8,9
59,4
+18°
+26°
63%
11,4
55,3
+27°
+31°
+28
59%
9,0
188,2
+24°
+29°
+25
62%
11,9
132,5
+22°
+28°
+21
77%
3,8
12,3
+20°
+26°
+19
64%
6,0
27,3
+21°
+29°
+21
70%
6,1
23,4
+19°
+24°
+20
69%
4,0
16,6
+32°
+38°
63%
8,8
111,2
+18°
+22°
+18
61%
6,3
23,8
+22°
+27°
+21
77%
3,7
11,6
+19°
+24°
+19
60%
4,8
28,6
+27°
+35°
+21
75%
5,2
16,5
+20°
+26°
+20
69%
4,0
13,4
+30°
+34°
+30
72%
7,5
42,3
+25°
+30°
+28
59%
10,3
152,2
+27°
+31°
+27
68%
8,8
170,3
+27°
+31°
+28
58%
10,1
164,4
+24°
+29°
+26
63%
10,8
129,5
+14°
+18°
+15
51%
11,2
126,4
+22°
+27°
+22
54%
10,3
85,5
+17°
+22°
+16
54%
8,0
49,4
+28°
+32°
+28
59%
9,1
169,0
+20°
+27°
+21
55%
10,5
69,7
+24°
+28°
+25
62%
11,5
161,5
+18°
+26°
+16
57%
7,1
29,9
+27°
+32°
+28
58%
9,4
167,3
+24°
+27°
+25
62%
11,9
138,2
+15°
+20°
56%
11,9
58,8
+26°
+31°
+28
58%
9,4
161,3
+14°
+19°
+15
48%
12,7
66,4
+27°
+31°
+28
68%
8,8
170,3
+18°
+25°
+17
56%
8,1
34,8
+24°
+28°
+25
61%
11,8
149,8
+15°
+20°
+16
51%
12,5
80,2
+24°
+28°
+26
62%
11,1
123,5
+28°
+32°
+28
58%
9,4
168,7
+17°
+22°
+17
53%
9,1
61,7
+18°
+25°
+16
55%
7,3
36,1
+23°
+27°
+25
60%
11,7
157,4
+25°
+31°
+27
68%
9,1
139,8
+16°
+23°
54%
9,4
58,1
+16°
+21°
+16
53%
9,1
71,7
+24°
+29°
+26
63%
10,8
128,8
+29°
+35°
+31
58%
10,0
209,3
+17°
+22°
+17
53%
9,1
61,6
+20°
+28°
+20
66%
6,2
24,3
+23°
+31°
+21
74%
6,3
22,9
+19°
+25°
+17
61%
6,3
25,4
+32°
+39°
+30
67%
8,0
73,0
+22°
+29°
+21
56%
10,5
80,6
+29°
+34°
+31
57%
10,2
215,3
+32°
+38°
+30
64%
8,4
72,8
+27°
+36°
+24
73%
6,8
30,1
+28°
+36°
+26
74%
6,7
32,8
+29°
+32°
+30
57%
10,7
284,0
+17°
+22°
+17
54%
8,7
45,3
+17°
+23°
+18
53%
9,7
103,3
+21°
+29°
+20
71%
4,8
14,0
+27°
+31°
+28
63%
8,3
208,9
+28°
+36°
+24
73%
6,7
29,2
+23°
+28°
+25
62%
11,8
171,7
+30°
+37°
+31
60%
9,6
170,6
+19°
+27°
+19
64%
6,4
24,2