Ο καιρός για Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του

Ο Καιρός μου