Βροχόπτωση Lamson Corner

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου