Βροχόπτωση Cornelis Dam

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου