Θερμοκρασία Kullīyāt at Taqnīyah al ‘Ulyā (Kullīyat aţ Ţullāb)

Ο Καιρός μου