Βροχόπτωση Kullīyāt at Taqnīyah al ‘Ulyā (Kullīyat aţ Ţullāb)

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου