Βροχόπτωση Ghadīr al Ghafalah

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου