Βροχόπτωση Ghāfat ‘Īdān

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου