Βροχόπτωση Dawwār al Idhā‘ah

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου