Ατμοσφ. Πίεση As Sifārat al Brīţānīyah

Ο Καιρός μου