Βροχόπτωση Γκάο

Μικρή ένταση Μεγάλη ένταση

Ο Καιρός μου