Ατμοσφ. Πίεση Shahrak-e Shahīd Chamrān

Ο Καιρός μου