Θερμοκρασία Khīābān-e Khowsrowābād Arvandkenār

Ο Καιρός μου