Καιρός στην τοποθεσία Dryanovo

Επιπλέον της κανονικής πρόγνωσης θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, το γράφημα δείχνει πρόγνωση πιθανότητας. Η πρόγνωση πιθανότητας δημιουργείται με υπολογισμό πολλαπλών προγνώσεων με χρήση ελαφρά διαφορετικών αρχικών συνθηκών. Όταν οι τιμές των προγνώσεων δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους, η πρόγνωση μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη.

Πρόγνωση 15 ημερών Dryanovo


Μέγιστη θερμοκρασία ημέρας:
Ελάχιστη θερμοκρασία ημέρας:
Ημερήσια βροχόπτωση:
 


 
Πιθανή απόκλιση:
Πιθανή απόκλιση:
Πιθανή απόκλιση:
 


 
Αξιοπιστία πρόγνωσης

Ενημερώθηκε .

Ο Καιρός μου