Ατμοσφ. Πίεση Vidin transmitter, square antenna, mast 3

Ο Καιρός μου